E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gelecekte Cep Telefonlarý Gideceðiniz Yerin Coðrafi Konumunu ?nceden Bilebilecek

Akýllý cep telefonlarý zaten daha önce nerelerde bulunduðunuzu ve anlýk konumunu çok rahat bir þekilde bilebiliyordu. Fakat Birmingham Üniversitesi araþtýrmacýlarý ise yeni geliþtirdikleri bir yöntemle cep telefonu kullanýcýlarýnýn gidecekleri yeri önceden yüksek bir doðrulukta tahmin edebildiler. Böylelikle mobil kullanýcýlarýn geçmiþ ve þimdiki zaman konumlarýnýn yanýnda gelecekteki yerlerinin de bulunabilmesinin yolu açýlmýþ oldu.

 

Araþtýrmacýlar hedefteki kiþinin mobil hareketliliklerinin modellerini çýkartýp, bir profil ortaya çýkaran ve ayrýca onun rehberindeki diðer arkadaþlarýnýn da üzerinden ortak rotalarý belirleyip tam bir konum tahmini yapabilen bir algoritma geliþtirdiler.

 

 

Geliþtirilen yöntemle, araþtýrmaya katýlan 200 kiþinin 24 saat sonraki olasý konumlarý 20 metrelik bir hatayla tespit edilebilirken, eðer tahminde sadece kiþinin modeli esas alýnýrsa (arkadaþlarýn rotalarýný çýkararak) bu tahmin 1000 metreye çýkmaktadýr.

Araþtýrmacýlar bu yolla herhangi bir bölgenin senkronize ritminin elde edilmesinde daha akýllýca yaklaþýmlarda bulunulabileceðini de söylüyor.

 

Kullanýcýlarýn kiþisel etkileþiminin fazlasýyla arttýðý ve hayatýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelen mobil cihazlarýn arkadaþlarla olan karþýlýklý etkileþimin de katkýsýyla mobil veri madenciliðinde bambaþka yeniliklere kapý açmasý çok ama çok yakýnlarda...

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · ·
Yazan: | 09.07.2012 | 2783 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.28 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar