E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Grafiklerle Kiþisel Bilgisayarlardan Mobile Doðru Yaþanan Büyük Dönüþüm

Günümüzde kullanýcýlarýn cihaz tercihinde en belirgin eðilim hafif, mobil ve kullanýmý kolay olanlardan yana seyrediyor ve görünür gelecekte de böyle devam edecek gibi. Mobil internet kullanýmýnda yaþanan keskin yükseliþler de üreticileri daha çok mobil cihaz yörüngeli hareket etmeye zorluyor. Gartner, Apple, Morgan Stanley verileri de bu dönüþümü özetliyor.

 

KPCB'nin en son yayýnladýðý internetin son durumu ile ilgili olan ve Gartner, Apple, Morgan Stanley ve StatCounter verilerine dayanan araþtýrmaya göre aslýnda ciddi bir mobil dönüþüm yaþanýyor. Mobili ilerleten faktörlerin en baþatý ise mobil internete olan yüksek talep.

 

Grafiklerle Mobile Doðru Ýlerleyen Büyük Deðiþim

Android ve iPhone akýllý telefonlarý baðlamýnda küresel mobil cihaz sevkiyatlarý incelendiðinde 2012'nin 3. çeyreði itibarýyla son 16 çeyreklik dönemde dünya genelinde akýllý mobil telefonlara inanýlmaz bir raðbet olduðu görülüyor. Cihaz tercihinde Apple dýþýnda iOS kullanamayan markalarýn en çok Android'i tercih etmeleri neticesinde Android sevkiyatlarý çok daha fazla oluyor:

 

Ayný anda küresel mobil internet trafiðine baktýðýmýzda, bunun toplam internet trafiðindeki payýnýn hali hazýrda %15 seviyelerine kadar geldiðini görebiliyoruz. Halbuki bu oran 2009'un sonunda %1 civarýndaydý:

 

Apple ürünlerinden iPad, iPhone ve iPod'a bakýldýðýnda, grafikte iPad'in ilk çýktýðý dönem olan 10 çeyrek öncesi dönemden baþlayarak çok kýsa bir sürede toplam iPhone sevkiyatýný bile geçtiði görülebiliyor. Dünya genelinde tabletler oldukça fazla talep alýyor:

 

Bilgisayar dünyasýndaki en büyük ikili tekel olan Windows (Microsoft) ve Intel platform kardeþliðinin, biliþim sektöründeki yeri 1998-2005 arasý yýllarda küresel pazarýn %96'sý þeklinde tezahür ederken, 2007'den baþlayarak hýzlýca azalarak 2012 sonu itibarýyla %35 seviyesine kadar gerilemiþ bulunuyor:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 13.12.2012 | 2005 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.219 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar