E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

GSM'nin spesifikasyonlarý farklý iletiþim servis sistemeleri arasýnda farklýlýklar gösterebilir. Ama temelde belirli ayarlar ve talimatnamelere t-bidirler. Spesifikasyonlara girmeden önce bilinmesi gereken bazý  temel kavramlar vardýr.

 

Temel kavramlar:

 • bandwidth—Bir veri kanalýnýn limitinin geniþliðidir. Geniþ bandlarda veriler daha hýzlý gönderilebilir.
 • bits per second (bps)—Bir saniyedeki veri akýþý oraný. 8 bit bir arada bir byte oluþturur.
 • frequency—Frekans. Birim zamandaki tur sayýsý. Birimi hertz'dir (Hz).
 • kilo (k)—kilo iletiþim dilinde bir deðerin 1,000 ile çarpýlmasýný ifade eder.; kbps ise saniyedeki 1000 bit oranýný tanýmlar.
 • megahertz (MHz)—1,000,000 hertz demektir.
 • milliseconds (ms)—Saniyenin binde biridir.
 • watt (W)—bir vericinin gücünün ölçü birimidir.

Bir GSM'nin karakteristiði ve spesifikasyonlarý:

 • frequency band—Frekans bandý. GSM için belirlenen 1,850 MHz'den 1,990 MHz'e olan frekans band aralýðýdýr (cep telefonundan baz istasyonuna).
 • duplex distanceUplink ve downlink frekanslarý arasýndaki mesafedir ve 80 MHz'dir. Bir kanal 80 MHz aralýk mesafesinde 2 frekansa sahiptir.
 • channel separation—Kanal ayrýmý. Bitiþik olan taþýyýcý frekanslar arasýndaki ayrýmdýr ve bu 200 kHz'dir.
 • modulation—Modülasyon. Bir taþýyýcý frekansýnýn karakteristiðinin deðiþtirilerek gönderilme iþlemidir. Yani radyo taþýyýcý bir dalgayý mesaj sinyaline göre tadil etme, ayarlamai hafifletme ve geçiþtirmedir. GSM aðýnda bu "Gaussian minimum shift keying (GMSK)" standardý ile saðlanýr.
 • transmission rate—Ýletim/nakil/intikal oranýdýr. GSM, havadan geçen 270 kbps'lýk bit oranlý dijital sistemdir.
 • access method—Eriþim methodu. GSM, zaman bölmeli çoklu eriþim prensibini kullanýr. TDMA, farklý birkaç çaðrýnýn ayný taþýcýyýcýyý paylaþtýðý prensibini kullanan bir methoddur ve bunda her çaðrý belirli özel bir zaman dilimine atanýr.
 • speech coder—Konuþma kodlayýcýsý. GSM, doðrusal öncelikli kodlamayý (linear predictive coding-LPC) kullanýr. LPC'nin amacý bit oranýný kýsmaktýr. LPC, ses sistemini taklit eden filtre için parametreleri saðlar. Bu filtreden geçen sinyal gerisinde arta kalan bir sinyal býrakýr. Konuþma 13 kbps'da kodlanýr.

 

»Sonraki yazý: GSM Abone Servisleri

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.08.2009 | 4267 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.489 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar