E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

GSM'nin Kilometre Taþlarý

Hücresel telekomünikasyonun her evrilme sürecinde standartlaþtýrýlmýþ özelliklerin faydalarý gözetilmeden bir çok sistem geliþtirilmiþtir. Tabi bu da beraberinde uyum sorununu getirmiþ ve özellikle de dijital radyo teknolojisinin geliþimini etkilemiþtir.

 

Ýþte GSM standardý bütün bu sýkýntýlara çare olmak amacýyla tek bir ortak sistem olarak belirlenmiþtir.

1982'den 1985'e kadar sistem analog mu yoksa dijital mi olsun tartýþmalarý yaþanmýþtýr. Gerçekleþtirilen birkaç alan testinden sonra GSM için dijital sistem uygulanmýþtýr.

Sonraki konu ise dar mý yoksa geniþ band mý kullanýlmalý idi. 1987 yýlýnýn mayýs ayýnda dar bandlý zaman bölmeli çoklu eriþim yani TDMA (time division multiple access) çözümü kabul edildi.

 

Aþaðýdaki tabloda aþama aþama GSM'nin kilometre taþlarýný görebilirsiniz:

Yýl   Geliþmeler
1982 : GSM belirlendi
1986 : Alan testi
1987 : TDMA eriþim methodu benimsendi
1988 : Ýþaretleyi anlamanýn memorandumu
1989 : GSM sisteminin onaylanmasý
1990 : Ön operasyon sistemi
1991 : Ticari sistemin baþlangýcý
1992 : Geniþ þehirlerin ve havalimanlarýnýn kapsanmasý
1993 : Anayollarýn kapsanmasý
1995 : Kýrsal bölgelerin kapsanmasý

 

»Sonraki yazý: GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · ·
Yazan: | 04.08.2009 | 8658 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.341 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar