E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Haberleþme Altyapýsýnýn Olmadýðý Yerlerde Bile Cep Telefonunu Kullanabilme Projesi

Avustralyalý bilim adamlarý kapsama alanýnýn olmadýðý, doðal felaketlerden dolayý iletiþim altyapýsýnýn çöktüðü ve mobil iletiþim altyapýsý kurulmasýnýn ekonomik olmadýðý uzak bölgelerde cep telefonu iletiþiminin sürekli bir þekilde saðlanabilmesi için yeni bir yazýlým ve donaným teknolojisi geliþtirdiler. Bu sayede cep telefonlarýnýn herhangi bir baz istasyonuna veya uydu iletiþimine ihtiyaç duymadan haberleþmesi hedefleniyor.

 

Serval adlý projedeki nihai amaç, mobil telefon altyapýsýnýn olmadýðý veya zarar gördüðü yerlerde hýzlý, ucuz, güçlü ve etkili telekomünikasyon haberleþmesini saðlamaktýr.

 

Proje, hem ayrý hem de birlikte çalýþabilecek iki sistem içeriyor. Bunlardan biri doðal felakete uðramýþ bölgelerde veya geçici ihtiyaç duyulan alanlarda kullanýlmak üzere kendinden yönetimli ve enerjili, küçük bir telefon kulesi ile iþleyen ve de uçakla ilgili alana býrakýlan bir mobil telefon þebekesidir.

 

Ýkinci sistem ise Wi-fi olanaklý mobil telefonlar ile kalýcý bir að-tabanlý telefon þebekeleri arasýnda herhangi bir kule yapýsý gerektirmeden çalýþýyor. Sistem ayrýca, lisanslanmamýþ frekanslarda çalýþacak þekilde dizayn edilmiþ "Batphone" cihazýný da içeriyor.

Cihaz, kendi içinde kompakt bir mobil telefon kulesini barýndýrýyor. Cihaz ayrýca, modern Wi-fi olanaklý cihazlardaki Wi-fi arayüzünü kullanýyor. Böylelikle sesi bu yolla taþýmak hiçbir yerde kuleye gitmeyi/ulaþmayý gerektirmiyor.

Bütün sistem, "Daðýtýk Numaralamalý Mimari" (DNA) ünvanlý bir açýk-kaynak yazýlým kullanýyor. Yazýlým, projenin ekibi tarafýndan geliþtirilmiþ. Yazýlým, cep telefonlarýna var olan numaralarý üzerinden çaðrý yapýp-almalarýný saðlýyor.

 

 

Telefonlar arasý olasý geçerli aralýk birkaç yüz metredir. Bu da geniþ alanlarda kullanýmý sýnýrlar gözükse de, küçük birkaç verici ve araç eklenerek mevcut aralýk daha da artýrýlabiliyor.

Bu sistem özellikle senenin baþýnda Haiti'de gerçekleþen deprem sonrasý çöken haberleþme þebekesi olayýnda olduðu gibi alternatif bir iletiþim yolu olabilir.

Sistem hali hazýrda 1 km2 gibi uzak mesafelerde de denendi. Ve þu an ses kalitesi ve mesafe artýrýmý çalýþmalarý da devam etmektedir.

 

Adres: http://www.servalproject.org/


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.07.2010 | 5978 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.282 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar