E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Mimarisini 3 Boyutlu Olarak Ýnceleyin

PEER 1 Hosting, 2004 yýlýndan günümüze kadar internetin geçirmiþ olduðu evrimsel büyümeyi ve ulaþtýðý muazzam topolojiyi iki boyutlu statik að görüntüsünden çýkartýp, üç boyutlu ve interaktif bir biçimde incelemeyi saðlayan ve internetin 2020 yýlýna kadarki büyüme projeksiyonlarýný sunan harikulade bir mobil uygulama hazýrlamýþ.

 

 

Ýnternetin geçmiþ, þimdiki ve gelecekteki halini gösteren The Map of the Internet uygulamasý, internetin altyapýsýný görselleþtirmede þimdiye kadar yapýlmýþ en orijinal uygulamalardan biri.

 

 

Uygulamada internet servis saðlayýcýlarý, üniversiteler, þirketler, internet deðiþim noktalarý, að bilgi merkezleri gibi kuruluþlarýn oluþturduðu 50519 baðlantý boyut ve baðlantýlarýný göre aðýrlýklandýrýlmýþ olarak 22961 otonom sistem (autonomous system) düðümlerine baðlý bir þekilde sunuluyor.

Uygulamada istediðiniz her siteyi ya da baðlantý kaynaðýný aratabiliyor, onun þu anki internet mimarisinde nerede ve nerelerle baðlý olduðunu anýnda öðrenebiliyorsunuz. Bütün baðlantý ve kaynaklarý ister dünya haritasý üzerinde bulunduklarý konumlara göre isterseniz de internetin katmanlý mimarisine göre görüntüleyebiliyorsunuz.

 

 

Ayrýca arattýðýnýz her host, kaynak ya da siteye tracert bile çekebiliyorsunuz. Bunun yanýnda bütün internetin geliþimini zaman çizelgesi üzerinde de görebiliyorsunuz. Sözün özü olarak The Map of the Internet internetin teknik olarak nasýl bir yapýda olduðunu merak edenlerin mutlaka kullanmalarý gereken güzel bir uygulama.

 

iOS indir: https://itunes.apple.com/us/app/map-internet-by-peer-1-hosting/...
Android indir: https://play.google.com/.../details?id=com.peer1.internetmap


· · · · · · ·
Yazan: | 02.04.2013 | 2745 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.454 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar