E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

iPad Küresel Tablet Web Trafiðinin Yüzde 88'ini Tek Baþýna Oluþturuyor

iPad'in piyasaya çýkýþý neredeyse 1,5 yýl oldu. Bu kadar kýsa bir sürede dünya geneli internet trafiðinin %88'ini ve tüm internet trafiðinin ise %1,2'sini tek baþýna saðlamasý mobil teknolojiler baðlamýnda tablet cihazlarýnýn ve özelde de iPad'ýn internet için ifade ettiði anlamý yavaþ yavaþ somutlaþýrken, henüz tam manasýyla gerçek yansýmasýný da göstermiþ deðil. Yaklaþýk dört ay önce iPad'ýn dünya internet trafiðindeki yeri ise %1 civarýnda idi. Küresel internet trafiðindeki konumu giderek týrmanýyor.

 

Pingdom'un en son yaptýðý araþtýrmaya göre tablet piyasasýnda Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook ve Amazon Kindle Fire gibi daha nice oyuncularla mücadele halinde olan iPad'ýn internet kullanýcýlarý nazarýndaki itibarýnda henüz bir milim dahi kayma söz konusu deðil!

 

Tablet Ýnternet Trafiði

 

En son NetMarketshare istatistiklerine göre iPad'ýn küresel web trafiðinden kaptýðý pay Ekim 2011 itibarýyla %1.58'i görmüþ durumda.

Tabletler üzerinden 2011 itibarýyla en çok video oynatma oraný %95,7'lik oranla iPad'de.

iPad dünya geneli internet kullanýmýnda (%88) en yakýn rakibi Android'e (%11) 8 kat fark atmýþken, diðerlerinin neredeyse esamesi bile okunmuyor.

 

Masaüstüne Karþý Tabletler

 

Dünya geneli internet kullanýmýnda iþletim sistemleri bazýnda mobil ve masaüstü karþýlaþtýrmasý yapýnca, tüm internet trafiðinin %90'nýný tek baþýna Windows ve türevi iþletim sistemleri (Microsoft) taþýrken, yaklaþýk %8,4'ünü Apple'ýn araçlarý ile gerçekleþtiriliyor. Tüm dünya geneli internet trafiðinin ise %1,2'si iPad tarafýndan yapýlýyor. Bununla birlikte hali hazýrda dünya geneli medya tablet sevkiyatýnýn %68,3'ünü yine iPad tek baþýna yapýyor.

 

Tüm dünya çapýnda Android'e yönelik artan ilgiye raðmen, dünya geneli pazar payýnda ve web trafiðinde iPad yarýþý çok ama çok önde götürüyor. Android'in bu konuda kat etmesi gereken inanýlmaz uzun bir yol var...

 

Bu yazýdaki veriler Pingdom'dan alýnan izinle yayýnlanmaktadýr.


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.11.2011 | 4739 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.327 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar