E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

iPhone'larýn Ýzinsiz Olarak Topladýðý Bilgilerin ?oklu Dokunmatik Ekranda Görselleþtirilmesi

LiquiData, iPhone ile yapýlmýþ kiþisel hareketlerin profilini keþfetmek ve yine telefon yardýmý ile etkileþim halinde olunan yerler hakkýndaki resim ve yorumlarý ekleyerek diðer insanlara göstermeyi saðlayan çoklu dokunmatik (multi-touch) bir yüzey uygulamasýdýr. Uygulama aslýnda yaklaþýk bir yýl önce Apple'ýn iPhone ve iPad sahiplerinin bütün fiziksel hareketlerini takip ettiði skandalýnýn ardýndan mobil cihazlarýn izinsiz topladýðý verileri interaktif bir ekrandan yansýtmaktan yola çýkýlarak yapýlmýþ.

 

 

Aslýnda Potsdam Uygulamalý Bilimler Üniversitesinin bir araþtýrma projesi olan LiquiData, günlük hayatta akýllý mobil cihazlarýn hiç durmadan izinli/izinsiz olarak topladýðý kiþisel verileri birkaç teknoloji ile birleþtirerek insanlar için daha anlamlý hale getirmek amacýyla yapýlmýþ ve farklý cihaz etkileþimleri arasýnda haberleþmede çýðýr açabilecek oldukça ilginç bir uygulamadýr.

 

 

Ýnteraktif uygulama, iPhone masaya konar konmaz cihaz sahibinin gezip dolaþtýðý bütün yerlerin konumlarýný bir haritada, varsa ilgili yerlerin çekilen resim ve yapýlan yorumlarýyla birlikte alýp dinamik bir görselleþtirme halinde sunmaktadýr.

Uygulamanýn amacý insanlara belli bir þehir ya da gezi bölgesi için daha önceden orayý gezmiþ insanlardan derlediði bilgilerle ilgili interaktif bir tavsiye sunmaktýr. Telefonlarýn izinsiz topladýðý bilgileri hem insanlar için daha anlamlý kýlmak hem de farklý cihazlar arasýndaki dinamik iletiþimde yeni intertaktif yollar keþfetmeyi de hedefliyor.

 

 

Akýllý cihazlar ve hayatýmýza olan etkilerinin bilgiye dönük yansýmalarýný da ölçmeyi amaçlayan uygulama ile insan-cihaz-cihaz-insan gibi çok etkenli interaktif iletiþimde bambaþka yönlere kapý açýlmak istenmiþ. Uygulamanýn nasýl çalýþtýðýna dair çarpýcý bir demonun sunulduðu alttaki videoyu bir fikir sunmasý açýsýndan mutlaka izlemelisiniz:

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:

 

Ayrýca diðer veri görselleþtirme örnekleri için bu yazýlara bakabilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 09.06.2012 | 3121 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.334 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar