E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Microsoft Office Programlarýný iPad ve Android Tablet Cihazlarýnda Kullanmanýn En Kolay Yolu

CloudOn, günlük dijital hayatýmýzýn vazgeçilmez programlarýndan olan Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'i iPad ve Android tablet cihazlarýnda kullanabilmeyi saðlayan harikulade bir tablet ofis uygulamasýdýr. Ayrýca Box, Dropbox ve Google Drive bulut hizmetleri temelinde çalýþan CloudOn'da PDF belgeleri ile Photoshop, PNG, JPEG ve GIF resim dosyalarýný da sorunsuz görüntüleyebiliyorsunuz.

 

 

CloudOn sizlere klasik masaüstündeki Microsoft Office deneyimini, tamamen parmaklarýnýzla gerçekleþtirdiðiniz iþlemlerden oluþan bir tablet çalýþma ortamýna taþýyarak, bulut depolama servislerinde tuttuðunuz belgelerinize mobilden her daim ulaþabilmenizi, onlarý düzenleyebilmenizi ve doðrudan tablet cihazýnýz üzerinden yeni ofis belgeleri oluþturabilmenize olanak saðlamasýndan ve þu an için Microsoft'un tablet ofis uygulamalarýnýn henüz kullanýma açýlmamýþ olmasýndan ötürü yegane çözüm olarak karþýmýzda duruyor.

 

 

Tablet cihazýnýza kurduðunuz CloudOn uygulamasý ile oluþturduðunuz belgeleri bulut servisleri arasýnda taþýyabiliyor ve doðrudan uygulamanýn içinden e-posta yoluyla baþkalarýna atabiliyorsunuz. Tabletinize gelen e-postalarýn ekinde bulunan Word, Excel, PowerPoint ve PDF belgelerini doðrudan CloudOn çalýþma alanýnýzda açabiliyorsunuz.

 

 

CloudOn ile Word (alttaki resim) ve Excel (üstteki resim) belgesi oluþturmak inanýlmaz zevkli. Parmaklarýnýzla Excel hücreleri arasýnda dolaþmak her ne kadar kocaman parmaklarý olanlar için birazcýk zor olacaksa da bir süre sonra dokumatik çalýþma ortamýna alýþýp belgelerinizi düzenleyebiliyorsunuz.

Uygulamadaki Word, Excel ve PowerPoint düzeneleme panelleri aynen Microsoft Office programlarýnýn þu anki arayüzlerine benziyor. Tablet için bir takým kýsaltmalar ve kolaylýklar yapýldýðýndan ilk baþta biraz deðiþik gelebilir. Fakat sonrasýnda çok hýzlý bir þekilde tablet arayüzüne aþina olabiliyorsunuz..

 

 

CloudOn'da bütün dosya iþlemleri bulut servisleri üzerinden yapýlýrken, kullanýcý herhangi bir dosyaya baðlanmak istediðinde iletiþim taþýnmasý gereði CloudOn sunucularý ile kullanýcýnýn tablet çalýþma ortamý arasýnda sürekli bir haberleþme gerçekleþiyor. Bu iletiþim de 128-bit/256-bit þifreleme ile yapýldýðýndan güvenli bir þekilde gerçekleþtiriliyor.

 

Adres: http://cloudon.com
iPad için: http://itunes.apple.com/app/cloudon/id474025452
Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudon.client

 

Ayrýca;


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.09.2012 | 25997 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.228 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar