E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Cihazlardan Ýnterneti Kullanýrken Hangi Ýþlem Ne Kadarlýk Kota Tüketir

Mobil cihazlardan ve de özellikle akýllý cep telefonlarýndan internet kullanýmýnda karþýlaþýlan en büyük korku her zaman için internet kotasýnýn aþýlýp aþýlmadýðý duygusudur. Peki mobil cihazlar üzerinden þebeke baðlantýsý yoluyla düz veya ekli e-posta gönderirken, video izlerken, müzik dinlerken, uygulama veya oyun indirirken, web sayfalarýnda gezerken ve sosyal medyada bir þeyler paylaþýrken kotamýzdan ne kadarlýk veri gider? Bunu öðrenmenin kolay bir yolu var.

 

Özellike 3G baðlantýnýn yaygýnlaþmasýndan sonra mobil cihazlar ve cep telefonlarý üzerinden internet kullanýmý oldukça yaygýnlaþtý. Her mobil servis saðlayýcýsý çeþitli internet paketleri ile müþterilerini mobil interneti kullanmaya özendirmeye çalýþýyor. Tabiki bu kotalar bazen o kadar kýsýtlamalý oluyor ki, farkýna varmadan çok kýsa bir süre sonra kendimizi kaptýrýp kota aþýmýna uðrayarak çok kötü fatura facialarýyla karþýlaþabiliyoruz.

 

Peki hangi mobil internette hangi iþleme ne kadarlýk veri gider? (Kilobayt ve Megabayt)

Sadece yazý/metinden oluþan bir e-posta: 20 KB

Resim iliþtirilmiþ bir e-posta: 350 KB

Word, Excel veya PowerPoint dosyasý iliþtirilmiþ bir e-posta: 300 KB

1 web sayfasý: 180 KB

1 dakikalýk yüklendikçe dinlenen (streaming) müzik: 500 KB

1 dakikalýk yüklendikçe izlenen (streaming) video: 2 MB

1 adet uygulama, müzik ya da oyun indirmek: 4 MB

Sosyal medyada resimli indirme/yükleme: 500 KB

 

Bunun yanýnda özellikle internet radyo dinleme gafletinde bulunmak da çok kýsa bir süre içinde kota bitimi faciasýna neden olabilir. Zira sürekli bir ses/müzik yayýn akýþý söz konusu olacaðýndan veri tüketimi had safhadadýr.

Ayrýca Google Maps gibi online haritalarýný kullanmak da bir dakika içinde en az 1 MB'a kadar veri tüketimine neden olabilir.

 

Bir mobil operatör olan AT&T þirketi akýllý cep telefonlarý, laptop ve netbook gibi mobil cihazlarda þebeke interneti kullanýmýnda hangi iþlemin ne kadar miktarda yapýldýðýna baðlý olarak veri tüketimini online olarak hesapladýðý oldukça pratik bir aracý var: Data Calculator

 

 

Bu aracý kullanarak internette yaptýðýnýz her bir iþlem miktarýna baðlý olarak ortalama data/veri kullaným miktarlarýný anýnda ölçebilirsiniz.

 

Adres: http://www.att.com/standalone/data-calculator


· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.07.2011 | 13777 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.246 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar