E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Ýþletim Sistemleri Geleneksel Ýþletim Sistemlerinin Yerini mi Alýyor

dunya-mobile-kayarkenMasaüstü ve dizüstü iþletim sistemleri yerini mobil iþletim sistemlerine mi býrakýyor? ?imdilerde çoðu kimse mobil internet ve cihaz kullanýmý ile mobil iþletim sistemini birbirine karýþtýrýlarak, masaüstü ve laptop iþletim sistemlerinin yerini alacaðý iddiasýný dile getiriyor. Halbuki akýllý cep telefonlarýnýn artýþýyla beraber doðal olarak mobil iþletim sistemleri de artacaktýr. Ama masaüstünde yaptýðýnýz iþlemlerin birçoðunu mobil iþletim sistemleri üzerinde yapamazsýnýz. Mobil iþletim sistemi, masaüstünün bir minyatürü gibidir.

 

Mobil dünya giderek daha fazla büyüyor, geliþiyor ve genele yayýlýyor. Akýllý telefon ve tabletler gibi mobil cihazlarýn satýþlarý sürekli artarken, PC satýþlarý da iyice gerilere düþtü. Bu cihazlarý kullanmayý saðlayan mobil iþletim sistemleri ise yeni bir norm haline gelerek masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarýn iþletim sistemlerini aþama aþama taklit etmeye baþladý.

Bu taklit ve geçiþ evresinden sonra masaüstü ve dizüstü iþletim sistemlerine daha da yaklaþacak olan mobil iþletim sistemleri en nihayetinde geleneksel iþletim sistemlerinin yerini almayacaktýr.

 

mobil-desktop

 

Mobil ile geleneksel iþletim sistemleri arasýndaki sistem ve iþlem kapasite farkýný en aza indirgeyebilecek yegane sistem Cloud sistemleridir. Yani bulut biliþim (cloud) yaklaþýmý ile mobil iþletim sistemindeki kýsýtlamalarý çok hýzlý bir þekilde kapatabileceðiniz gibi aslýnda bahsettiðiniz konu farkýn kapanmasý meselesi ise, ayný bulut biliþim sistemi dizüstü bilgisayarda ve masaüstünde kullanýlmaktadýr.

 

Mobil cihazlarý bu kadar çekici hale getiren bir baþka husus ise mobil iþletim sistemleri ile birlikte kullanýlabilir hale gelen dokunmaktik ekranlar, ses tanýmlama, parmak hamleli arayüzler ve bazý teknolojilerdir. Bu tip teknolojiler doðrudan mobil iþletim sistemleri ile alakalýdýr.

 

Mobil iþletim sistemlerinin doðasýnda olan birtakým kýsýtlamalardan ötürü bazý gereksinim ve deneyimleri yine masaüstünden veya dizüstünden karþýlamaya çalýþýyoruz. Bütün bunlarýn yanýnda masaüstü ve dizüstünde yapýlabilen çoðu iþlemi mobil iþletim sistemlerinde yapamýyoruz. Ve cloud (bulut biliþim) gibi hala gizlilik, yasallýk ve güvenlik problemi olan bir sistemin de mobil iþletim sistemine destek çýkarak bu açýðý kapatmasý ve ayný ihtiyacý görmesi pek mümkün deðil.

 

Ayrýca mobil internet, cihazlar ve teknolojilerle ilgili olarak:


· · · · · · · ·
Yazan: | 09.05.2011 | 3086 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.338 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar