E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Silahlarýn Nereden Ateþlendiðini Tespit Edebilen Android Uygulamasý

Vanderbilt Üniversitesi araþtýrmacýlarý bir silahýn atýþlarýnýn nereden geldiðini anýnda tespit edebilen Android akýllý telefonlarý tabanlý çalýþan oldukça ilginç bir sistem geliþtirdi. DARPA'dan destek de alan sistem, ucuz bir donaným modülü ve mobil uygulama ile Android telefonlarýný birer tetikçi konum tespiti cihazýna dönüþtürüyor.

 

Aslýnda 6 yýl önce askerlerin kafasýndaki miðreflerde bulunan hassas mikrofonlar yoluyla keskin niþancýlarýn konumunu hemen tespit edilmesini saðlamak için geliþtirilen bu sistem, artýk doðrudan akýllý telefonlardaki bir uygulama ve mini aparatlar yoluyla doðrudan Android cihazýndan silah atýþýnýn nereden geldiðinin tespitini yapabilecek þekilde yeniden uyarlanmýþ.

 

 

Sistem aslýnda düþük enerjili silahlarýn ilk namludan çýkýþta ve havada ilerlerken oluþturduklarý benzersiz ses imzalarýna dayanýyor. Bunlar aslýnda iki farklý sesten oluþuyor. Ortaya çýkan ilk ses, namludaki patlama olurken, yani tüfek her ateþ aldýðýnda namludan gelen ve bir balon gibi geniþleyerek yayýlan sestir. Diðeri ise kurþunlar havada süpersonik hýzda hareket ederken ortaya çýkan þok dalgalarýdýr. Bir dizi hassas mikrofon, kesin bir saat ve harici bir mikroiþlemciyi bir araya getiren bu sistem, ortaya çýkan bu ses imzalarýný algýlayarak ateþ edilen noktayý olaðanüstü bir hassasiyetle tespit edebiliyor.

 

Ýþte artýk akýllý cep telefonlarýna entegre edilen bu sistem, akýllý telefonlara verileri Bluetooth ile atarak iþlemleri orada gerçekleþtip, telefonda kýrmýzý bir çizgi ile atýþýn nereden geldiðini gösterebiliyor. Bir grup ya da ekipteki alýcýlar ve akýllý telefonlar senkronize bir biçimde çalýþarak silah sesinin nereden geldiðini iyi bir hassasiyet oranýnda anýnda tespit edebiliyor. Sistemin detaylarýný merak eden okuyucular bizimle iletiþime geçerek DARPA kodunu öðrenebilirler.

 

Sistem ile belki de artýk "kim vurduya gitti" tabiri tamamen tarihe karýþabilir.


· · · ·
Yazan: | 29.04.2013 | 2654 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.414 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar