E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

+1 Düðmesi Google Chrome Eklentisi ile Bütün Web Sayfalarýnda

Ýlk önceleri sadece Google arama sonuçlarýnda, sonrasýnda ise web sayfalarýna entegre yoluyla kullanýlan Google +1 düðmesini artýk Google Chrome tarayýcýsýnda bir eklenti þeklinde kullanarak Web'de nereye giderseniz gidin, istediðiniz her web sayfasýný +1'leyebileceksiniz. Google tarafýndan resmi olarak çýkarýlmýþ +1 eklentisi ile sosyal ekleme deneyimini sayfa kýsýtlamasý olmadan her yerde kullanabileceksiniz.

 

+1 düðmesi "bu çok güzel" veya "þuna bakmalýsýnýz" demenin kýsa yoludur. Artýk, web'de nerede olursanýz olun ziyaret etmeye deðer gördüðünüz sayfalarý +1'leyebilirsiniz.

+1'ler arkadaþlarýnýzýn, rehberinizdeki kiþilerin ve web üzerindeki diðer kullanýcýlarýn arama yaparken en iyi sonuçlarý bulmalarýna yardýmcý olabilir. +1 uzantýsýný yükleyerek, tek bir kolay týklamayla, ziyaret ettiðiniz herhangi bir sayfayý herkese açýk bir þekilde +1'leyebilirsiniz.

+1'lerinizi Google profilinizdeki (https://profiles.google.com) yeni bir sekmede yönetebilirsiniz. +1'lerinizin bulunduðu sekmeyi tüm dünyaya gösterebilir veya yalnýzca, web üzerinde sayýlarý sürekli artan beðendiðiniz þeyleri yönetmek için kiþisel amaçla kullanabilirsiniz.

 

+1 eklentisini Chrome tarayýcýnýza kurduðunuz andan itibaren, bu eklenti:

  • Tüm web sitelerindeki verileriniz
  • Sekmeleriniz ve göz atma etkinliðinize

doðrudan eriþebilir.

 

Google +1 Düðmesi Gizlilik Politikasý'nda açýklanan uygulamalara ek olarak, bu uzantýyý yüklediðinizde, ziyaret ettiðiniz tüm sayfalar ve URL'ler, +1 bilgilerinin alýnabilmesi için Google'a gönderilir. Bu bilgiler arasýnda, örneðin sayfaya daha önce +1 verip vermediðiniz ve ilgili sayfayý kaç kiþinin +1'lediði bulunur. Google'ýn bu bilgileri kullanýmý þu yardým makalesinde daha ayrýntýlý olarak açýklanmaktadýr.

 

Ýndir: https://chrome.google.com/webstore/detail/jgoepmocgafhnchmokai...

 

Ayrýca Google +1 düðmesi ile ilgili olarak alttaki yazýlara da bakabilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.09.2011 | 14755 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.322 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar