E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cihazlar Arasý Bulutsuz Dosya Senkronizasyonu

BitTorrent Sync, bulut depolama servislerinden Dropbox, Google Drive veya Microsoft SkyDrive gibi dosya senkronizasyonunda kullanýcýlara ait dosyalarý kendisine kaydetmek yerine, doðrudan cihazlar ve kullanýcýlar arasýnda bulutta depolama yapmadan senkronize eden bir dosya paylaþým uygulamasýdýr.

 

Kurulu olduðu cihazdaki dosyalarý internet üzerinden baþka bilgisayar, laptop ve mobil cihazlar arasýnda senkronize ederek paylaþtýrmayý saðlayan BitTorrent Sync'in çýkýþ noktasý, 2013'ün sonunda patlayýp önümüzdeki yýllara da damgasýný vuracak olan NSA ve GCHQ'nun e-posta, chat ve bulut biliþim hizmetlerini kesintisiz takip etmesi skandalýdýr.

 

BitTorrent'in bu minvalde geçenlerde internet üzerinden þifreli chat iletiþimini online takipten korumak için geliþtirmiþ olduðu BitTorrent Chat uygulamasýnýn ardýndan gelen BitTorrent Sync de yine bulut biliþim servislerindeki dosya senkronizasyon mantýðýný kökünden deðiþtiren ve dosya paylaþýmýný meraklý gözlerden uzak tutmak amacýyla geliþtirilmiþ bir cihazlar arasý bulutsuz dosya eþitleme yani senkronize etme uygulamasýdýr.

 

BitTorrent Sync Nasýl Çalýþýyor?

  • BitTorrent Sync, neredeyse bütün masaüstü ve mobil platformlara kurulan bir uygulama þeklinde çalýþýyor.
     
  • Cihazlar arasýnda dosya senkronize edilirken, her iki tarafýn da ayný anda internete baðlý olmasý gerekiyor. Çünkü arada bir bulut depolama servisi ya da sunucusu olmadýðýndan dosyalar sadece iki farklý cihaz arasýnda gidip geliyor. Bu yüzden uygulamanýn kurulu olduðu cihazlarda internet baðlantýsý olmadan dosya eþitlemesi (senkronizasyonu) yapýlamýyor.
     
  • Dosyalar internet üzerinden eþitlenirken þifreli bir biçimde gönderiliyor. Halbuki diðer bulut depolama servisleri dosyalarý açýk metin (clear text) olarak yani þifresiz olarak senktronize ettiðinden, dosya paylaþýmý üçüncü taraflar tarafýndan takip edilebiliyor.
     
  • Dosya eþitlemesi için cihazlarý birbirine tanýtýlýrken benzersiz þifreli bir anahtar kullanýlýyor. Ayrýca mobil cihazlar için QR kodlu tanýmlama yapýlýyor.

 

Ýnternet üzerinden dosya eþitlemesini sadece taraflar arasýnda saðlayan BitTorrent Sync þu an için kaynak kodlarýný paylaþmadýðý için, geliþtiriciler ve uzmanlar uygulamaya gizlilik açýsýndan biraz temkinli yaklaþýyor. Ama BitTorrent uygulamadaki olasý güvenlik açýklarýnýn kullanýcýlara zarar vermesini engellemek için ancak bir süre sonra kodlarý paylaþabileceðini de belirtiyor. Bulut depolama servislerinde olduðu gibi dosyalarýnýzýn baþka bir yere de kopyalamasýný istemiyorsanýz, BitTorrent Sync uygulamasý oldukça iþinize yarayabilir.

 

BitTorrent Sync'i indirin:

Windows için bittorrent.com/sync/downloads/complete/os/windows
Mac için http://www.bittorrent.com/sync/downloads/complete/os/osx
Linux sürümleri için http://www.bittorrent.com/intl/tr/sync/downloads
Android için https://play.google.com/.../details?id=com.bittorrent.sync
iOS için https://itunes.apple.com/./bittorrent-sync/id665156116?mt=8

Ayrýca yine BitTorrent'in þifreli chat haberleþmesi için geliþtirmiþ olduðu BitTorrent Chat uygulamasýný da inceleyebilirsiniz. Ve bulut depolama servisleri hakkýnda diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 18.01.2014 | 2749 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.368 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar