E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Grafik Görselleþtirme ve Veri Analizi Programý

Gephi, her türlü aðlarýn ve karmaþýk sistemlerin, dinamik ve hiyerarþik grafikleri için açýk-kaynaklý bir etkileþimli görselleþtirme ve keþif platformudur. Ham verilerin Photoshop programý da denilebilecek olan Gephi, kullanýcýlarýn grafikleri daha iyi kavramasýný saðlamak için etkileþimli bir þekilde verilerin gizli özelliklerini ortaya çýkarmaya dönük olarak yapýlarý, þekilleri ve renkleri iþlemeyi etkin bir þekilde sunan bir veri görselleþtirme aracýdýr.

 

 

Özellikle araþtýrmacýlarýn çalýþmalarý için çok iyi bir veri görselleþtirme programý olabilecek olan Gephi ile:

  • gerçek zamanlý að manipülasyonlar ile sezgi-yönelimli veri analizleri
  • özellikle ölçeyi olmayan ya da ölçek gerektirmeyen aðlardaki nesneler arasýndaki iliþkinin altýna yatan temel yapýlarý açýða çýkartan link analizleri
  • topluluk organizasyonlarý ve küçük dünya aðlarýný haritalandýrmak için sosyal veri baðlayýcýlarýnýn kolayca oluþturulmasýný saðlayan sosyal að analizleri
  • biyolojik veri desenleri gösterebilmeyi saðlayan biyolojik að analizleri
  • ve bilimsel çalýþmalarýn tanýtýmý için yüksek kaliteli yazdýrýlabilir haritalar oluþturmayý saðlayan poster oluþturma

iþleri gayet baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor.

 

 

Çok geniþ bir topluluk ve geliþtirici aðý olan Gephi, GEXF, GDF, GML, GraphML, Pajek NET, GraphViz DOT, CSV, UCINET DL, Tulip TPL, Netdraw VNA ve XLS gibi çok geniþ bir skalada dosya formatýný desteklemektedir. Bunun yanýnda Gephi saðlamýþ olduðu API desteði, eklentilere açýk olma ve wiki destekleri ile veri görselleþtirme üzerine birçok ücretli muadiline taþ çýkartabilecek niteliktedir.

 

 

Büyük aðlarýn verileri için en kolay grafik görselleþtirmeyi saðlayan Gephi'nin çok yararlý olan diðer bir yönü de video derslerinin olmasý ve daha önceden yapýlmýþ ve çok popüler olan uygulamalý veri görselleþtirme derslerinin bolca bulunmasýdýr.

 

Adres: https://gephi.org
Windows indir: https://launchpad.net/gephi/.../gephi-0.8.1-beta.setup.exe
Mac OSX indir: https://launchpad.net/gephi/.../gephi-0.8.1-beta.dmg
Linux indir: https://launchpad.net/gephi/.../gephi-0.8.1-beta.tar.gz

 

Veri görselleþtirme örnekleri üzerine ilgilinizi çekebilecek yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 25.11.2012 | 8270 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.464 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar