E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Hangi DNS Servisini Kullanmalý ve DNS Servisleri Karþýlaþtýrma Programý

dnsDNS, internete çýkýþ kapýsýný deðiþtiren ve girilen web adreslerini (url) arka planda sayýlardan oluþan IP adresine dönüþtüren bir sistemdir. ?zellikle internet sansürünün uygulandýðý durumlarda OpenDNS ve Google DNS gibi servislerden alýnan DNS adresleri ile internete çýkýþ kapýsý internet servis saðlayýcýsýnýnki (ISP) ile deðiþtirilerek sansür engeli aþýlmýþ oluyor. Fakat bu iþlemden sonra artýk internet hýzýnýz bu yeni DNS adreslerine göre þekilleniyor. Yani yeni DNS servisi internet hýzýnýzý etkileyen en önemli faktör haline geliyor.


Yeni baðlandýðýnýz DNS sunucularýnýn hýzý doðrudan sizin internet hýzýnýzý etkilediðinden ötürü seçtiðiniz DNS servisinin hýz performansý en çok dikkat edilecek husus haline geliyor.

Ýþte bu noktada devreye DNS Benchmark programý giriyor. Ýnternete çýkýþ kapýnýzý deðiþtirmek için ister OpenDNS veya Google DNS gibi halka açýk genel DNS servislerini kullanýn, isterseniz de ücretli olanlarýný deneyin, hiç fark etmez. Kullanmaya baþladýðýnýz andan itibaren DNS sunucularýnýn tepki verme süresi ve hýz performanýsýna göre sizin internet hýzýnýz þekillenecektir.


DNS-Benchmark


DNS sunucularýnýn girilen web adreslerini çözümleme hýzlarý onun coðrafi konumu ile sizin aranýzdaki mesafeden doðrudan etkilenebilmektedir. Böylece örneðin A noktasýndan internete baðlanan biri için OpenDNS daha avantajlý iken, B noktasýndan baðlanan için Google DNS daha hýzlý olabilmektedir.


Ýþte tam bu anda DNS Benchmark programý devreye girip, sizin bilgisayarýnýz yani internete baðlandýðýnýz konum için hangi DNS servisinin daha avantajlý olduðunu, hýzlarýný test edip performans sýrasýna koyarak önünüze sunuyor.


Programdaki renki yatay çubuklar ve bunlarýn uzunluklarý, ilgili DNS servislerinin ne kadar sürede web adreslerini IP adreslerine çözümlediklerini göstermektedir. Burada daha kýsa olan daha avantajlý oluyor.


Adres: http://www.grc.com/dns/benchmark.htm
Ýndir: http://www.grc.com/dev/DNSBench.exe


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 31.03.2011 | 6867 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.545 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar