E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnterneti ve Siteleri Daha da Hýzlandýrmak için Geliþtirilmiþ Google Apache ModPageSpeed

pagespeedGoogle uzunca bir süredir webi daha hýzlý hale getirmek için çok çeþitli yollar, yöntemler ve araçlar geliþtiriyordu. Geliþtirdiði araçlar ya kullanýcý ya da geliþtirici tabanlýydý. Fakat bu sefer geliþtirdiði yöntem iþi doðrudan kaynaðýnda halletmeye yönelik. Yani bu sefer webi hýzlandýrmak için webin üzerinde çalýþtýðý bilgisayarlarý daha doðrusu sunucularý (server) hedef aldý. Ýþte Page Speed araçlarýndan biri olan ve Apache sunucularý için yapýlmýþ bir modül olan mod_pagespeed.

 

Google webi hýzlandýrma konusunda o kadar kararlý ki, site sahiplerini gerekli optimizasyonlarý yapmalarýný teþvik etmek (belli de zorlamak!) için kendi arama sonuçlarý sýrasý algoritmasýna 'hýz' faktörünü bile ekledi. 

Hýzý etkileyen birçok unsur mevcut. Bunlarýn önemli bir kýsmý sitelerin tasarýmlarý ve içerisindeki elemanlarýn uygun þekilde kullanýmýndan kaynaklanmasýnýn yaný sýra, yeni çýkardýðý yol olarak ta bu iþi web sunucularýnda baþarmak için öncelikle Apache sunucularý için çýkardýðý bu yeni mod oldu. Açýk-kaynak Apache mod_pagespeed modülünden bahsediyoruz.

Apache 2.2 sunucularýna kurulacak mod_pagespeed ile javascript, html, css ve resim dosyarýný optimize eden çeþitli filtreleri kullanabileceksiniz.

Mod_pagespeed bir web sitesinin içersindeki envai çeþit unsuru web sunucusunun iþleyiþi esnasýnda dinamik olarak deðiþtirip düzenleyen kurallarýn uygulamasýný otomatikleþtiriyor. Mod ayrýca, CentOS ve Ubuntu uyumludur.

 

Apache mod_pagespeed'in etkisi:

 

Adres: http://code.google.com/p/modpagespeed/
Kullanýmý: http://code.google.com/intl/tr-TR/speed/.../using_mod.html


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.11.2010 | 3695 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.411 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar