E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette veya LAN'da Bulutsuz Dosya Paylaþýn

Syncthing, bulut servislerinde paylaþýlan dosyalarýn ele geçirilebildiðinin veya dosya mülkiyetinin baþka unsurlara da taþýnabildiðinin anlaþýldýðý bugünlerde online dosya paylaþýmýnýn merkezi sunucular yerine sadece istenilen cihazlar arasýnda yapýlabilmesini saðlayan bir açýk kaynak proje olarak öne çýkýyor.

 

Bilgisayarlar arasý bulutsuz dosya paylaþýmý uygulamasý olarak geliþtirilen Syncthing, dosya paylaþýmýný sadece dosyanýn sahibinin kontrolünde ve TLS/SSL þifrelemesiyle yapmayý saðlayarak dosya paylaþýmýný merkezi olmaktan çýkarýyor ve tamamen maksimum bireysel denetimi saðlýyor.

 

Mac, Windows, Linux, BSD ve Solaris platformlarý üzerinden çalýþan Syncthing'in ihtiyacý olan tek þey, internetten karþýlýklý olarak dosya paylaþýlacak iki cihazda da uygulamasýnýn kurulu olmasýdýr. Paylaþýlan dosyalar, karþýlýklý taraflar kimlik doðrulmasýna tabi tutulduklarý ve de bilinen en güvenli internet þifreleme mekanizmasý olan TLS ile gönderildiðinden ötürü oldukça özel ve gizli dosya paylaþýmý gerçekleþtirilebiliyor. Ayrýca uygulamanýn kodlarý açýk olduðundan içinde tuzak olup olmadýðýndan da emin olunabiliyor.

 

Hem internet hem de ayný LAN üzerinden çalýþabilen Syncthing, dosya paylaþýmýný gerçekleþtirirken cihazlarýn IP adreslerini kullanmýyor. Syncthing bunun yerine cihazlarý birer ID ile tanýmlýyor. Dosya paylaþýmý gerçekleþtirilirken sadece bu ID'lerin bildirilmesi yeterli oluyor. Bütün paylaþým UPnP mekanizmasý üzerinden çalýþýyor. Syncthing'in ayný iþi yapan BitTorrent Sync'den en önemli farklý açýk kaynak olmasý ve de anahtar paylaþýmýný sadece cihazlar arasýnda yapmasýdýr.

 

Adres: http://syncthing.net
Kodlar: https://github.com/calmh/syncthing
Ýndirin: https://github.com/calmh/syncthing/releases/tag/v0.8.7

Ayrýca konuyla ilgili olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 18.05.2014 | 3219 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.443 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar