E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kopyala-Yapýþtýr Devrini Kapatan Oldukça Harika Bir Program

Click.to, bilgisayarda seçtiðiniz yazý, resim, video ve diðer tür belgeleri uzun uðraþlarla "kopyala-yapýþtýr" yapýp tek tek internete veyahut baþka uygulamalara taþýmak yerine tek týkla internetteki ilgili web servislerine veya kullanýlacaðý programa doðrudan anýnda gönderen ve seçtiðiniz metin ya da dosya ile ilgili iþlemi oradan devam ettirmenizi saðlayan oldukça pratik, kullanýþlý ve ödüllü bir programdýr. Click.to ile klasik "kopyala-yapýþtýr" iþlemi birkaç adým öne taþýnarak interaktivite boyutu da iþin içine katýlarak bambaþka bir hale dönüþtürülüyor.

 

Normalde örneðin bir PDF belgesinde karþýnýza çýkan bir terimi ya da yazýyý Google'da araþtýrmak isterseniz, öncelikle ilgili metni seçip kopyalarak Google'ýn arama çubuðuna yapýþtýrmanýz gerekiyordu. Halbuki Click.to ile herhangi bir metni seçip 'ctrl+c" tuþ kombinasyonu yaptýðýnýz anda ya da seçip "sað-týk > kopyala" yaptýðýnýzda karþýnýza çýkan kýsayol aracýndan o metni nerede kullanacaðýnýza dair seçenekler çýkmaktadýr.

Bu seçeneklerden örneðin Google'a yollamayý seçerseniz, tek týkla seçtiðiniz metin doðrudan aramasý yapýlmýþ olarak karþýnýza çýkmaktadýr. Ya da herhangi bir yerde gördüðünüz bir adresi doðrudan Google Maps üzerine de aktarabiliyorsunuz:

 

 

Sadece yazýlarý Google'da aratmakla kalmýyor, bilgisayarýnýzdaki resimleri seçip "ctrl+c"den karþýnýza çýkan menüden ister Facebook profilinize ister Flickr hesabýnýza isterseniz de bambaþka online resim servislerine anýnda gönderebiliyorsunuz:

 

 

 

Bunun yanýnda bilgisayarda herhangi yerde bulunan bir ifadeyi anýnda Twitter'da da paylaþabiliyorsunuz:

 

 

Ayrýca bunun yanýnda internetteki bir yazýyý ve tabloyu da Microsoft Word veya Microsoft Excel'e "kopyala-yapýþtýr" yapmaya gerek kalmadan sadece ilgili metni seçip açýlan menüden ilgili programý seçerek doðrudan aktarabiliyorsunuz.

 

Click.to ile bilgisayardaki bir yazýyý, resmi, videoyu ya da baþka bir belgeyi internette hali hazýrdaki Facebook, Google, YouTube, Twitter, Flickr, Wikipedia, Evernote, Amazon, Simplenote, Xing, Box, Pastebin, Toodledo, Twick.it, Outlook, Word, Excel, Paint, Explorer, Notepad, Webbrowser, Blogger, Google Maps, Google Translate, Google Desktop ve Google Mail olmak üzere tam 26 web servisine aktarabiliyorsunuz. Ayrýca yine bu servislerin web sayfalarýnda gezinirken yine ayný yöntemle bu sefer bilgisayarýnýza içerik aktarabiliyorsunuz.

 

Adres: http://www.clicktoapp.com
Ýndir: http://download.cnet.com/Click-to/3000-2654_4-75453372.html...


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 26.09.2011 | 10387 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.45 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar