E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Küresel Ýzlemelere Karþý Açýk Kaynak Programlar

PRISM Break, NSA ve GCHQ'nun tüm interneti dinlemeye dönük olarak yaptýklarý PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi küresel çapta veri izleme proje ve programlarýnýn gözetiminden bir nebze de olsa korunabilmeyi saðlayan tüm açýk kaynak programlarý bir araya getirmiþ yararlý bir sitedir.

 

Eski NSA ajaný Edward Snowden sayesinde öðrendiðimiz (hala da devam ediyor) PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi küresel ölçekte interneti izleme ve dinleme projelerinin ne kadar baþarýlý olduðunu yakýn bir zamanda yaþanan olaylardan hepimiz açýkça öðrenmiþ olduk.

 

Bu tip online takip mekanizmalarýndan korunmak ancak güçlü bir kriptoloji ve þifrelemeyi destekleyen uygun açýk kaynak programlarýn kullanýlmasýndan ve bunun ciddi bir alýþkanlýk haline getirilmesinden geçiyor. Evinizin bir köþesinden masum bir þekilde internete baðlanmanýz sizin de bir hedef olmadýðýnýz anlamýna kesinlikle gelmemekte, aksine sizden ve sizin üzerinizden saçýlan kritik verilerin nelere mal olabileceðini Edward Snowden olayýndan görebilmiþ olmanýz gerekiyor.

 

Ýþte bu doðrultuda, internette ve bilgisayarýnýzda alttaki kategorilerde iletiþiminizi þifreleyerek ve tescilli servislere güveninizi sonlandýrarak devletlerin sizi gözetlemesine engel olabilen tüm açýk kaynak uygulamalar PRISM ⚡ Break adresinde bir araya getirilmiþ:

Ayrýca tüm bu uygulamalarý platformlar ve protokoller bazýnda da inceleyebilirsiniz:

 

Sitede tavsiye edilen programlarý kullanmak gözetlemeye karþý iletiþiminize kesin bir koruma saðlamaz. Hassas verilerinizi buradaki yazýlýmlara emanet etmeden önce kendi araþtýrmanýzý ayrýca yapmanýzda da azami fayda var.

 

Adres: https://prism-break.org/tr/

Konuyla baðlantýlý olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · ·
Yazan: | 10.10.2014 | 4449 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.26 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar