E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Microsoft Ýnternetten Dosya Ýndirme Programý

downloadMicrosoft Yükleme Yöneticisi, Windows için yapýlmýþ, basit ve kolay bir þekilde karþýdan dosya yüklemenizi saðlayan, uygulama ve multimedya dosyalarý gibi büyük dosyalarý karþýdan yüklemeyi hýzlý ve güvenilir hale getiren ve de tamamen baðýmsýz çalýþan bir internetten dosya indirme programýdýr. Kullanýmý oldukça kolay olan, herhangi özel bir ayara ya da yeteneðe ihtiyaç duymadan rahatlýkla kullanýlabilecek yardýmcý bir programdýr.


Microsoft Yükleme Yöneticisi web sitelerinden dosya yükleme/indirme iþlemlerini daha kolay ve rahat yapmak için geliþtirilmiþtir.


Bilindiði üzere Windows'un kendi içinde var olan indirme yöneticisinin indirmeyi duraklatma fonksiyonu olmadýðý için oldukça iþlevsiz bir yardýmcý programdý. Fakat Microsoft Yükleme Yöneticisi ile indirme/yüklemesi devam eden bir iþlemi istediðiniz an duraklatýp, sonra kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz.


microsoft-indirme-yoneticisi


Microsoft Yükleme Yöneticisi baþlatýldýðýnda, kullanýmý kolay arabirimi karþýdan yüklemelerin durumunu görüntüler ve etkin yüklemeleri bekletmenize veya baþarýsýz olan yüklemeleri sürdürmenize olanak tanýr. 


Microsoft Yükleme Yöneticisi sistem tepsisinde sizi rahatsýz etmeden çalýþýr. Ve herhangi bir indirme/yükleme iþlemi bittiði an dikkati daðýtmadan size bildirimde bulunur.


Microsoft Yükleme Yöneticisi þu an için sadece HTTP üzerindeki dosyalarý indirebiliyor. Yani FTP desteði bulunmuyor. Ayrýca þifreli sayfalardan dosya indirmeye de olanak saðlýyor.


Yeni bir dosya indirmeye baþlamak için yapmanýz gereken, programýn üst sað menüsünde yer alan Yeni karþýdan yükleme düðmesine basarak, açýlan pencereden indirmek istediðiniz dosyanýn URL adresini yazmaktýr.


Microsoft Yükleme Yöneticisi bütün Windows iþletim sistemi sürümleriyle uyumlu çalýþmaktadýr.


Ýndir: http://www.microsoft.com/downloads/tr-tr/...f5e9ca149a&displaylang=tr


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.06.2011 | 12383 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.265 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar