E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Microsoft Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý

microsoft-officeOutlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý, Facebook, LinkedIn, Myspace, Viadeo ve Windows Live Messenger'ý Outlook'a entegre eden bir bileþendir. Sosyal aðlardaki kiþi verilerinizi Outlook'a eþitlemenizi saðlar. Ayrýca çeþitli aðlara ve en son gönderilen dosyalara iliþkin durum güncelleþtirmelerini de görebilirsiniz.


Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý (Outlook Social Connector), aslýnda Microsoft'un sosyal medyayý yavaþ yavaþ Office'in içine çekme stratejisinin bir parçasýndan ibaret. ?ünkü sosyal aðlar her türlü organizasyon tipi için gerçek iþ deðerleri sunabilir. 

Daha önceden sosyal aðlarý nasýl Outlook'a entegre edebileceðinizle ilgili Microsoft Outlook'a Twitter, YouTube ve Google Docs Gibi Servisleri Entegre Edin yazýsýný yayýnlamýþtýk. Microsoft ise sosyal aðlarý Outlook'un içine nasýl çekilebileceði ile alakalý bu resmi aracýný dün duyurdu (02.05.2011).


outlook-sosyal


Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý, Microsoft Outlook 2010 programýný iþ ve kiþisel sosyal içerik aðýnýza baðlar. Outlook içinde, ister kuruluþ aðýnýza, ister Ýnternet'teki sosyal içerikli að sitelerine ait olan kiþilerinizin durumu ve etkinlikleri hakkýnda güncel kalabilirsiniz.

?rneðin, iþ arkadaþlarýnýzdan herhangi biri sizin de kullanmakta olduðunuz iki sosyal içerikli að sitesinde yer alýyor. Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý'ný kullanarak durum güncelleþtirmelerini, yorumlarýný ve sosyal içerikli að sitelerine ait uyarýlarýn tümünü Outlook'ta tek bir konumda görebilirsiniz. Bunlarýn yaný sýra, onunla paylaþtýðýnýz, alýp gönderdiðiniz e-posta iletileri, ekler ve toplantýlar gibi bir Outlook öðeleri listesi de görebilirsiniz.

Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý ayrýca, arkadaþýnýzýn bilgilerini, sosyal içerikli að profillerinde yaptýðý deðiþikliklerle birlikte Kiþiler klasörünüzde güncelleþtirir. Bu da, onunla bir sonraki görüþmenizde (iþ için ya da sosyal içerikli olarak) güncel kalmanýza ve iyi bilgilendirilmiþ olmanýza yardýmcý olur.


Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý Kurulumu Videosu:


Ýndir: http://www.microsoft.com/downloads/tr-tr/details.aspx?FamilyID=b638...


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.05.2011 | 2935 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.359 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar