E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

PDF Belgelerini Firefox Web Tarayýcýsý Ýçinde Doðal Bir ?ekilde Görüntüleyin

HTML5'in geliþmesiyle birlikte web tarayýcýlarýnda çarpýcý yeniliklere doðru hýzla yol alýyoruz. Bir yerden sonra web tarayýcýlarý bilgisayar ile internetin arasýndaki geçiþ kapýsý olmaktan bir orta nokta kontrol mekanizmasýna doðru hýzla evrilecektir. Bu baðlamda PDF okuyucusu gibi normalde bilgisayar programý vasýtasýyla gerçekleþtirilen bir iþlem herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan doðrudan web tarayýcýsý üzerinden yapýlabilecektir.

 

Ýþte bu alandaki en son yeniliklerden biri de PDF.js uygulamasýdýr. Tamamen Firefox web tarayýcýsýnýn içine bir eklenti olmaktan ziyade gömülerek çalýþan ve tarayýcýnýn doðrudan bir fonksiyonu gibi davranrak internette karþýlaþtýðýnýz PDF belgelerini anýnda ve kolayca Firefox sekme ya da penceresinde okumayý saðlayacak çok yararlý bir betiktir.

 

 

PDF.js diðer benzeri uygulama ve eklentilerin aksine bir yan araç gibi çalýþmak yerine, Firefox'un içinde doðrudan doðal bir þekilde Adobe Acrobat programýna veya onun Firefox eklentilerine de ihtiyaç duymadan iþlev görerek PDF belgelerini tarayýcý içinden göstermektedir.

 

Tamamen HTML5 tabanlý bir PDF iþleme betiði olan PDF.js þu an için Firefox'da bir eklenti olarak kurulmaktadýr. Zira bir deneme projesi olan ve geliþtirmeye de açýk olan PDF.js betiði çok yakýn bir gelecekte doðrudan Firefox'un içine gömülü olarak gelecektir.

 

PDF.js, web sayfalarýndaki PDF belge baðlantýlarýna týklanýldýðý anda belgeyi doðrudan Firefox'un kendi içinde Adobe Acrobat'tan baðýmsýz olarak açarak, klasik kontrol düðmeleriyle de belgenin içinde inceleme ve tarama olanaðý saðlamaktadýr. Ayrýca PDF belgesinin içinde arama yapma özelliðine de sahiptir.

 

PDF.js hakkýnda daha detaylý bilgiler: andreasgal.com/2011/06/15/pdf-js

Adres: https://github.com/andreasgal/pdf.js
Ýndir: http://andreasgal.github.com/pdf.js/extensions/firefox/pdf.js.xpi


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.10.2011 | 2887 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.317 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar