E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

PDF Görüntüleme, Word ve Excel Formatlarýna ?evirme Programý

NUANCEPDF.com the most complete and accurate PDF converterNuance, PDF okumanýn yanýsýra PDF'yi Word 2007/2003, Excel ve RTF formatlarýna çok kolay bir þekilde çeviren ücretsiz bir program.

20.02.2010 | Devamı »

C Sharp ve .NET Programlama Dilleri için Tümleþik Geliþtirme Ortamý (IDE)

MonoDevelop, C#, Visual Basic.Net, C/C++, Vala ve .NET programlama dilleri için bir tümleþik geliþtirme ortamýdýr (IDE). Linux, Windows ve Mac üzerinde ayný arayüzle çalýþabilmektedir.

01.02.2010 | Devamı »

Kodlarla Deðil Resimlerle Programlama Yapýn

Sikuli, resimler(screenshot) kullanarak grafik kullanýcý arayüzlerini (GUI) otomatikleþtirmek için bir görsel teknolojidir. Sikuli ekranda gördüðünüz herþeyi iç API desteðine gerek kalmadan otomatikleþtirebilen bir scripttir. Bir web sitesini, Windows, Linux veya Mac üzerinde çalýþan masaüstü uygulamalarýný hatta bir emülatör içinde çalýþan iPhone uygulamasýný bile programsal olarak kontrol edebilir.

23.01.2010 | Devamı »

?cretsiz Windows Font Yönetimi Programý

NexusFont, bilgisayarýnýzdaki bütün yazý tiplerini (font) kolayca yönetmenizi saðlayan oldukça pratik ve faydalý bir Windows programýdýr. En pratik yönü herhangi bir yazýnýn bütün fontlarda nasýl göründüðünü ayný anda gösterebiliyor olmasýdýr.

19.01.2010 | Devamı »

?ok Pratik Ekran Görüntüsü Alma Programý

LightShot, klavye kýsayolu ile kýrpacaðýnýz alaný kolayca seçip ardýndan ekran görüntüsünü almanýzý saðlayan oldukça pratik bir program. Screenshot almak bu baþka yollarla hiç bu kadar kolay olmamýþtý. Uygulama hem bir masaüstü programý, hem de tarayýcý eklentisi olarak kullanýlabiliyor.

18.01.2010 | Devamı »

Kolayca Video ve Xbox Oyunlarý Yapýn

Kodu, kendi video ve Xbox konsol oyununuzu programlama bilgisi gerektirmeden yapmanýzý saðlayan bir platformdur.
14.01.2010 | Devamı »

Ýhtiyacýnýz Olan Bütün Programlarý Tek Seferde Ýndirin ve Tek Týkla Yükleyin

12 kategoride tam 66 programý tek seferde indirip tek týkla kurabileceðinizi biliyor muydunuz? Ninite ile en faydalý ve gerekli programlarý seçip, bir paket haline getirdikten sonra ücretsiz olarak indirebilir ve tek týkla bilgisayarýnýza kurabilirsiniz.

06.01.2010 | Devamı »

Microsoft ISS SEO Araç Kiti

ISS (Ýnternet Bilgi Servisleri) arama motoru optimizasyonu (SEO) araç kiti, Microsoft tarafýndan web sitelerinin arama sonuçlarýnda daha iyi görünebilmesi ve baðlatýlarýn iyileþtirmelerinin yapýlabilmesi için çýkarýlmýþ ücretsiz bir yardýmcý araçtýr.

29.12.2009 | Devamı »

Oldukça Ýyi Bir Ekran Görüntüsü Kaydetme Programý

Screenpresso logoScreenpresso, bilgisayarýnýzdaki 'Ctrl+Print' fonksiyonunu fazlasýyla güçlendiren ve ona harika özellikler kazandýran çok güçlü bir ekran görüntüsü alma ve kaydetme programýdýr. Program tüm ekraný, belli bir alaný ya da pencereyi imleçli/imleçsiz, otomatik efektli ve boyutlandýrmalý olarak kaydetmeyi saðlýyor.

29.12.2009 | Devamı »

Topluluk ve Gruplar için Anlýk Mesajlaþma-Messenger Programý

Intra-MessengerIntraMessenger, topluluklar, gruplar, þirketler ve küçük kapalý gruplar içinde kullanýcýlarýn birbirleriyle iletiþim kurmalarýna olanak saðlayan ücretsiz bir anlýk mesajlaþma/chat programý.

29.12.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.289 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar