E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

?ok Yetenekli Resim ve Fotoðraf Düzenleme Programý

StylePix, birkaç geliþmiþ yeteneði ile Photoshop ve Fireworks alternatifi olabilecek bir ücretsiz resim ve fotoðraf düzenleme editörü masaüstü programý. Program kontrol düðmelerinin kolaylýkla seçilebileceði sezgisel bir kullanýcý arayüzüne sahip.

06.12.2009 | Devamı »

Google Building Maker ile Harita ?zerindeki Binalarýn 3 Boyutlu Modellemesini Yapýn

Google'ýn Maps ve Earth hizmetiyle entegre yeni servisi Building Maker. Binalarýn resimlerine bakarak 3 boyutlu modellemesini yapýp, harita üzerine yerleþtirmeye yarayan çok faydalý bir araç.

02.12.2009 | Devamı »

Bir Yer/Nesne ile Ýlgili 2 Boyutlu Fotoðraflardan 3 Boyutlu Fotoðraflar Hazýrlayýn

Photosynth Bir nesne ya da bir yerle ilgili çektiðiniz birçok resmi birbirine iliþtirerek 3 boyutlu resim deneyimi yaþatan oldukça ilginç bir uygulama.

20.11.2009 | Devamı »

Google Maps Ýçin Tematik Haritalar

cartographerTematik haritalar, herhangi bir yer hakkýnda istatistiki bilgi verirken oldukça yararlý oluyor ve verilerin daha kolay anlaþýlmasýna olanak saðlýyor. Cartographer ise Google Maps üzerinde istediðiniz tarzda tematik haritalar yapmaya olanak saðlayan bir javascript kütüphanesidir.

02.11.2009 | Devamı »

?cretsiz Canlý Destek Programý

LiveZilla, her türlü web sitesine canlý destek ve chat desteði saðlayan oldukça etkili ve geliþmiþ bir online destek sistemidir. Sistem hem web tabanlý, hem de masaüstü programý olarak kullanýlabiliyor.

27.07.2009 | Devamı »

Her Türlü Flash Ýçeriði Silverlight'a ?evirin

SilverX, flash içerikleri Silverlight'a çeviren çok faydalý ücretsiz bir masaüstü programý. Flash'ýn birçok temel özelliðini desteklemektedir.

26.07.2009 | Devamı »

iPhone ve iPod Uyumlu Web Siteleri Yapma Kiti

iWebKit, iPhone ve iPod uyumlu web sitelerini çok kolay ve hýzlý bir þekilde yapmanýzý saðlayan açýk-kaynak bir uygulama kitidir. Kullanýmý temel HTML'ye dayanýyor.

03.07.2009 | Devamı »

Google Analytics Verilerini Excel Belgesine Aktarýn

Google Analytics, þimdiye kadar çýkmýþ olan web analiz uygulamalarý arasýnda en niteliklisi ve kullanýþlý olanýdýr. O kadar çok ayrýntýsý ve özelliði var ki, iyi kullanabilmek ve maksimum fayda için ciddi bir uðraþ gerektirir. Analytics'den elde ettiðiniz verileri bir Excel eklentisi sayesinde daha kolay derleyebileceðinizi hiç düþünmüþ müydünüz?

20.06.2009 | Devamı »

Görsel jQuery Uygulama Yapma Programý

Glimmer masaüstünüzden jQuery ile görsel olarak XHTML ve CSS uygulamalarý geliþtirebileceðiniz çok faydalý bir program.

01.05.2009 | Devamı »

?ok Pratik Ekran Kaydetme Programý

GoViewGoView, ekrandaki tüm hareketleri ve görüntüleri çok kolay bir þekilde kaydetmeyi saðlayan çok faydalý bir program. Tek týkla bilgisayarýnýzýn ekranýnda ne var ne yok kaydedip video haline getirebilirsiniz.

07.04.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.236 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar