E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Servislerinin Gizli Takibini Engelleyin

Privacy Badger, internette dolaþýrken Google, Facebook ve Twitter olmak üzere büyük servisler ile 3. parti hizmetlerin, tarayýcýnýzda "sitelere izlenmek istemediðimi söyle" (Do Not Track) özelliði aktif olmasýna raðmen, sizi online takip etmemelerini önlemeyi saðlayacak bir web tarayýcý eklentisidir.

10.05.2014 | Devamı »

Hem Engelsiz Hem de Güvenli Web Tarayýcýsý

Comodo IceDragon, Firefox tarayýcýsýnýn çekirdeði üzerine kurulmuþ ama ondan farklý olarak güvenlik, gizlilik ve performans ayarlarý oldukça güçlendirilmiþ bir güvenli internet tarayýcýsýdýr. IceDragon kendi içinde bütünleþik bir DNS barýndýrarak hiçbir ayar yapmadan internette engelsiz gezmenizi saðlar.

22.03.2014 | Devamı »

Kablosuz Ýnternetinizi Ýzinsiz Kullananlarý Bulun

Who Is On My Wifi, kablosuz aðýnýzý kullanan tüm cihazlarý göstererek sizden izinsiz/habersiz olarak internetinizi kullananlarý tespit etmenizi saðlayan çok yararlý bir programdýr.

29.01.2014 | Devamı »

Cihazlar Arasý Bulutsuz Dosya Senkronizasyonu

BitTorrent Sync, bulut depolama servislerinden Dropbox, Google Drive veya Microsoft SkyDrive gibi dosya senkronizasyonunda kullanýcýlara ait dosyalarý kendisine kaydetmek yerine, doðrudan cihazlar ve kullanýcýlar arasýnda bulutta depolama yapmadan senkronize eden bir dosya paylaþým uygulamasýdýr.

18.01.2014 | Devamı »

Sizi Online Takip Eden Siteleri ve 3. Kaynaklarý Derinlikli Olarak Ýnceleyin

Lightbeam, internette etkileþim halinde olduðunuz görünürde olan siteler ile bu sitelerin irtibatlý olduðu görünmeyen 3. parti kaynaklarýn çerezler yoluyla arka planda nasýl takip yaptýðýný interaktif olarak görselleþtiren Mozilla'nýn resmi eklentisidir.

29.10.2013 | Devamı »

Tüm Ýnterneti 45 Dakikada Tarayýn

ZMap, bütün IPv4 adres uzayýný yani mevcut tüm internet aðýný bir gigabit Ethernet baðlantýsýna sahip normal bir masaüstü bilgisayar yoluyla 45 dakika içinde tarayabilen oldukça ilginç bir uygulamadýr. ZMap ile bütün bir að tarandýðý için HTTPS altyapýsý, internete baðlý zaafiyeti olan cihazlar ile aðýnda açýk portlar olan sistemler tespit edilebiliyor.

23.08.2013 | Devamı »

Facebook'ta Steganografi ile Gizli Haberleþme

Secretbook, Oxford Üniversitesinde bir araþtýrma projesi sonucu ortaya çýkan, Facebook'ta paylaþýlan resimlerin içine steganografi yoluyla gizli mesajlar yerleþtirmeyi saðlayan oldukça ilginç bir Chrome eklentisidir. Secretbook sosyal aðda hiçbir sisteme yakalanmadan gizli haberleþmeyi vaad ediyor.

10.04.2013 | Devamı »

Web Tarayýcýsýnýn Açýk Olan Sekmelerini Farklý Bilgisayarlar ve Mobil Cihazlara Anýnda Taþýyýn

TabCloud, bir web tarayýcýsýndaki açýk olan siteleri yani oturumlarý farklý bilgisayarlar, tarayýcýlar ve mobil cihazlar arasýnda taþýmanýzý saðlayan oldukça yararlý bir tarayýcý eklentisi ve ayný zamanda bir mobil uygulamadýr. TabCloud, bir bilgisayarda açýk olan siteleri baþka bir yere taþýmanýn en kolay yolu.

23.03.2013 | Devamı »

Yerel Aðdaki Farklý Ýþletim Sistemli Bilgisayarlar Arasýnda Dosya Paylaþtýrmanýn En Kolay Yolu

Filedrop, bir yerel aða baðlý her türlü bilgisayar arasýnda kesinlikle herhangi bir að paylaþým ayarý da olmasýna gerek kalmadan istenilen her türlü dosyayý karþýlýklý olarak paylaþmayý saðlayan harikulade bir programdýr. Filedrop farklý iþletim sistemleri arasýnda dosya paylaþýmý yapabiliyor.

04.02.2013 | Devamı »

Tüm Web Tarayýcýlarýnýzýn Ýnternet Geçmiþini Kronolojik Olarak Bir Araya Getirin

MiTeC Internet History Browser, ayný anda kullandýðýnýz Internet Explorer, Chrome, Opera, Apple Safari ve Firefox tarayýcýlarýndaki internet geçmiþinizi bir araya getirerek ayný anda görmenizi saðlayan oldukça yararlý ve kurulum gerektirmeyen bir programdýr. Program ile ayný anda birden çok web tarayýcýsýnýn geçmiþinde arama yapabiliyor.

27.01.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.145.117.60 | Yüklenme: 0.361 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar