E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

?cretsiz PDF Dönüþtürme ve Oluþturma Programý

doPDF, Microsoft Word, WordPad, Not Defteri ve benzeri belge iþlemcisi programlarýnda hazýrladýðýnýz belgeyi programýn yazdýr seçeneðinden seçerek bir PDF belgesine dönüþtürmenizi saðlayan çok yararlý bir programdýr. doPDF bilgisayara yüklendikten sonra, Yazýcýlar ve Fakslar listesinde sanal bir PDF yazýcý sürücüsü olarak listelenir.

03.09.2010 | Devamı »

Bilgisayarýnýzdaki Bütün Sürücüleri ?ok Kolay Bir ?ekilde Yedekleyin

Double Driver, bilgisayarýnýzdaki bütün araç sürücülerinin (driver) çok kolay bir þekilde yedeðini alýp cd ortamýna aktarmanýzý veya baþka bir yerde depolamanýzý saðlayan oldukça pratik ve gerekli bir programdýr. Programýn bilgisayara kurulum gerektirmeden direkt çalýþabilmesi de apayrý bir güzellik olmuþ.

02.09.2010 | Devamı »

E-Posta Ýmzalarýnýzý Sosyalleþtirin

WiseStamp, e-posta imzalarýnýza blog RSS beslemenizin yaný sýra Facebook, Twitter, Frienfeed, Linkedin, Digg, Delicious, DevianART, Flickr gibi sosyal medya ve að profil adreslerinizi otomatik olarak yerleþtiren daha doðrusu e-posta imzalarýný yeniden sosyal olarak tasarlayan oldukça süper ve çok faydalý bir Firefox, Chrome, Safari, Flock ve Thunderbird eklentisidir.

19.08.2010 | Devamı »

Tüm Sosyal Aðýnýzý Gmail Posta Kutunuzdan Yönetin

Rapportive, Gmail posta kutunuzun sað bölmesinde gösterilen reklamlar yerine size e-posta yollayan kiþilerin iletiþim bilgilerini, sosyal medya yazýlarýný, sosyal profillerini ve o kiþi hakkýnda tuttuðunuz notlarý toplu bir þekilde göstermenizi saðlayan çok süper bir Firefox eklentisidir.

18.08.2010 | Devamı »

Vektör Resim Dosyalarýný Görüntüleme Araçlarý

Photoshop, Illustrator ve Freehand gibi programlar, çok þaþýrtýcý ve etkileyeci uygulamalar olmalarýnýn ötesinde aðýr ve hantal çalýþan programlardýr. Özellikle vektörel resim dosyalarý üzerinde çalýþýrken sadece dosyayý görüntülemek için bile bu programlarý açmak istemeyebilirsiniz. Ýþte sadece bu tür vektörel resim dosyalarýný önizlemek ve görüntülemek için bazý pratik araçlar mevcut.

01.07.2010 | Devamı »

Bilgisayarýnýzýn Donmasýna ve Tepkisiz Haline Bir Son Verin

Bilgisayarýnýzýn halsiz, tepkisiz ve donuk olmasýndan yýldýnýz mý? Soluto, þeffaflýðý ve süper teknolojisiyle bilgisayarýnýzýn sizi boþa çýkarmasýna ve hüsrana uðratmasýna bir son veriyor.

17.06.2010 | Devamı »

Windows Mavi Ekran Hatalarýnýn Neden Kaynaklandýðýný Anýnda ?ðrenin

BlueScreenView, bilgisayarýnýzda bazý zamanlarda nedenini tam olarak çözemediðiniz bir þekilde aniden ortaya çýkan sinir bozucu mavi ekran hata dosyalarýný (minidump) tarayýp bulup, hatanýn tam olarak neden dolayý kaynaklandýðýný tespit etmeye yarayan harika bir programdýr.

16.06.2010 | Devamı »

Panoya Kopyaladýðýnýz Ýçerikler Hiç Silinmesin

Ditto, Windows masaüstünde çalýþýrken sýk sýk yaptýðýmýz panoya (clipboard) kopyalama iþlemine, panoya kopyalananlarýn silinmeden tutulmasý ve istenildiðinde geriye dönük panoda arama yapýlabilmesi gibi süper özellikler kazandýran harika bir yardýmcý program.

16.06.2010 | Devamı »

Bilgisayarýnýzýn Sürücülerini Kendiliðinden Güncelleyebilen Site

DriverFiles, klasik sürücü/driver güncelleme sitelerinden farklý olarak verdiði programý bilgisayarýnýza kurarak, siteden eksik ve eski sürücü taramasý yapabilen ve ardýndan kendiliðinden bunu güncelleyebilen oldukça yararlý bir servistir. Böylelikle hiçbirþey yapmanýza gerek kalmadan bilgisayarýnýzýn sürücülerini sürekli güncel tutabiliyorsunuz.

15.06.2010 | Devamı »

Google Chrome ile Web Sitelerindeki Bütün MP3 Dosyalarýna Ulaþýn

ExtensionFM, Chrome web tarayýcýsý için yapýlmýþ, internette gezdiðiniz bütün sitelerdeki var olan MP3 dosyalarýný tarayýp onlarý sizin için link olarak indeksleyerek bir dizinde kütüphane haline getiren oldukça süper bir uygulamadýr.

28.05.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.345 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar