E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sýnýrsýz Boyuttaki Dosyayý ?cretsiz Gönderin

WireOver, dilediðiniz büyüklükteki dosya veya dosyalarý istediðiniz herkese ve her yere ücretsiz bir þekilde göndermenizi saðlayan bir masaüstü programýdýr. WireOver'ý diðer muadili programlardan ayýran en önemli özelliði ise dosya gönderme esnasýnda yaþanabilecek herhangi bir kesintinden sonra bile dosya göndermeye kaldýðýnýz yerden devam edebiliyor olmanýzdýr.

 

 

WireOver'da:

  • Sýkýþtýrýlmýþ dosya (zip) þartý yok. Dosyalarýnýzý klasörler halinde gönderebiliyorsunuz.
  • Dosya gönderme hýzý doðrudan sizin internet baðlantýnýza baðlý. Herhangi baþka bir kýsýtlama ya da engellem yok.
  • Bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak zorunda kalsanýz bile sonrasýnda dosya göndermeye kaldýðýnýz yerden devam edebiliyorsunuz.
  • Dosyanýz adresine varana kadar, dosya transferinin her bir adýmýný görebiliyorsunuz.
  • Dosya gönderimi için herhangi bir üyelik, þifre ya da baþka bir kayýt iþlemi yok. Programý bilgisayarýnýza kurar kurmaz kullanmaya baþlayabiliyorsunuz.
  • Reklam yok, þart da yok.

gibi çok ilginç özelliklerin yaný sýra, uygulamada dosya gönderimi yaparken "Request Files" düðmesine basarak, karþý taraftan dosyalarla iþi bittiðinde yani üzerine ekleme ya da çýkarma yapýldýktan sonra, dosyalarý geri göndermesini talep edebiliyor kýsacasý karþýlýklý dosya alýþveriþinde bulunabiliyorsunuz.

 

WireOver'da dosya göndermek için programýn arayüzünden dosyalarý yükleyip göndereceðiniz kiþinin e-posta adresini yazdýktan sonra "Send" düðmesine basmanýz yetiyor.

 

Adres: http://www.wireover.com
Ýndir: https://s3-us-west-1.amazonaws.com/...wireover.com/WireOver.exe


· · · · ·
Yazan: | 22.03.2012 | 8266 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.387 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar