E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter, Facebook ve Myspace'den Google Sosyal Arama Sonuçlarýný Baypas Etme Eklentisi

Google'ýn arama sonuçlarýnda 'sosyal arama' olarak sadece Google+ sonuçlarýna yer vermesinin üzerinden çok geçmeden ilk ciddi eylemsel tepki geldi. Google Adým Adým Ýnterneti Balkanlaþtýrýyor baþlýklý yazýmýzda da ifade ettiðimiz gibi Google'ýn yaptýðý bu hamleye karþýlýk Twiter ve Facebook belli noktalarda güçlerini birleþtirebilir. Dediðimiz gibi de oldu ve Twitter, Facebook ve Myspace'in mühendisleri Google'ýn arama sonuçlarýnda Google+ aðýndan gelen sosyal sonuçlarý tamamen kaldýrýp yerine Twitter ve Facebook'tan gelen sonuçlarý ön plana getiren bir tarayýcý eklentisi geliþtirdi.

 

 

Kullanýcýya odaklanma felsefesinden hareketle Twitter, Facebook ve Myspace'in bir tepkisi olarak ve de Google'ýn "don't be evil" sloganýný tiye alýrcasýna yapýlan "Focus on the User" web tarayýcý eklentisi web kullanýcýlarý tarafýndan Google'ýn dayattýðý Google+ sonuçlarýný bypass etmelerini saðlayan harikulade bir eklenti olarak hayata geçti:

 

 

Tamamen Google'ýn sosyal arama için sadece Google+'sý kullanmasýna bir tepki olarak ortaya çýkan ve kurumsal bir cevap niteliði taþýyan eklentideki en büyük rol bizzat kullanýcýnýn kendisine düþüyor. Kullanýcýnýn uygulamaya ait yer imini ya da eklentiyi kullanmýþ olduðu web tarayýcýsýna eklemesi gerekiyor. Uygulamada Google'a ait hiçbir API kullanýlmamýþ olmakla birlikte, sonuçlarda hiçbir oynama yapýlmamakta, bütün sonuçlar olduðu gibi orijinal Google sonuçlarýný yansýtmaktadýr.

 

Focus on the User'ý kurmanýn 2 yolu var:

1. yol, yer imi araç çubuðuna bir yer imi olarak: Bunun için alttaki linkin üzerine basýlý tutup web tarayýcýnýzýn yer imi çubuðunun üzerine getirip býrakýn. Bu yöntem her tarayýcýda sorunsuz çalýþýr:

[ don't be evil ]

 

2.yol ise Google Chrome tarayýcýsýna bir eklenti olarak: Yapmanýz gereken https://www.focusontheuser.org/extensions/FocusOnTheUser.crx adresini Google Chrome tarayýcýnýza çalýþtýrmaktan ibaret.

 

Kullanýmý Nasýl?

Google'ýn sosyal arama özelliði þu an için sadece Google'ý Ýngilizce dilinde kullananlar için aktif durumda. Focus on the User'ý web tarayýcýsýna kurduktan sonra Google'ýn Ýngilizce sürümünde arama yaptýktan ve de sonuçlarý gördükten sonra yer imlerine kurduðunuz düðmeye basýyorsunuz. Ardýndan hemen Google+ sonuçlarý baypas edilerek yerine Twitter ve Facebook'tan sonuçlar getirilmektedir.

 

Adres: https://www.focusontheuser.org
Örnekler: https://www.focusontheuser.org/examples.php

Konuyla ilgili olarak Google Adým Adým Ýnterneti Balkanlaþtýrýyor yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.01.2012 | 9056 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.217 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar