E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlý Sosyal Medya Paylaþým Trendleri

sosyal-paylasimSocialTwist 2010 yýlýna ait bir sosyal medya paylaþým trendleri raporu hazýrladý. Rapor, SocialTwist'in kendi paylaþým aracý olan Tell-a-Friend düðmesi yoluyla Aðustos 2009-Temmuz 2010 döneminde yapýlan milyonlarca paylaþým ve gönderilen mesajlar baz alýnarak hazýrlanmýþ bir sosyal medya paylaþým analizidir.


Kullanýcýlar Tarafýndan Yapýlan Tavsiyelerin Dökümü

E-posta ile paylaþým % 55'lik oran ile hala baskýn görünmesine raðmen geçen yýla oranla % 15 'lik bir kayýp yaþadý. Paylaþýmda e-posta ve anlýk mesajlaþmadan sosyal aðlara doðru çok güçlü bir yönelim var.


Týklama Oranlarýnýn (CTR) Dökümü

Genel toplamda týklama oranlarýna göre en baskýn olan paylaþým yolu % 60'lýk bir rakamla sosyal aðlardýr. Geçen yýla göre %16'dan fazla bir oran yakalamýþ.

 • Google, e-posta ve anlýk mesajlaþmadaki pozisyonunu güçlendirirken, sosyal alandaki zayýf olma halini sürdürdü.
 • Gmail paylaþým için en çok kullanýlan e-posta hizmetinde Yahoo'nun yerini aldý.
 • Yahoo Messenger hala en çok tercih edilen anlýk mesajlaþma servisiyken, onu sýrasýyla GTalk ve MSN Messenger takip ediyor.
 • MSN servislerinin kullanýmý git gide düþüyor. MSN messenger'ýn kullanýmý %34'ten (2008-2009) %3'lere (2009-2010) kadar düþerken, MSN e-posta kullanýmý da %25'ler seviyesinden %18'lere kadar düþtü.


Sosyal Aðlarda Yapýlan Tavsiyelerin Dökümü

 • Facebook, kullanýcýlarýn paylaþým yapmak için sosyal aðlar arasýnda %78'lik oranla en çok tercih ettiði ortamdýr.
 • MySpace ve Twitter, %14.5 ve %5'lik oranlarla paylaþým için tercih edilen ortamlar olarak Facebook'un arkasýndan geliyorlar.
 • Google'ýn Orkut'u sosyal paylaþýmda %2'lik oranla henüz emekleme safhasýndadýr.


Facebook ve Twitter'ýn Týklama Oranlarýnýn (CTR) Dökümü

Sosyal medya kanalarý her zaman için daha çok týklanma oranlarýna sahiptirleri. Facebook üzerinde paylaþýlan içeriklerin týklanma oraný %287 iken bu oran Twitter'da %1904 gibi muazzam bir rakama ulaþýyor. Halbuki kullanýcýlarýn paylaþým yapmak için en çok tercih ettiði ortam Facebook (%78) iken Twitter ancak %5'lik oranla ancak 3. olabiliyordu. Bu da bizlere Twitter'ýn paylaþýmýn için geri dönüþümü en yüksek ortam olduðunu gösteriyor.


E-Posta Kullanýmlarý

 • Gmail, e-posta paylaþýmýnda liderliði Yahoo elinden %37' oranýyla almýþ bulunmakta. Geçen sene bu oran %18 idi.
 • Yahoo Mail geçen sene %44'lük bir orana sahipken bu yýl %26'ya düþtü.

Anlýk Mesajlaþma Kullanýmlarý


 • Yahoo Messenger geçen yýldan bu yýla %22'nin üzerinde bir artýþ yakaladý.
 • GTalk da kullaným oranýn %15'ler seviyesinden %25'lere kadar çýkarttý.
 • MSN ise git gide kan kaybetmeye devam ediyor.


Bookmark Servislerinin Kullanýmý

 • Bookmark servislerinde oranlar çok deðiþmemektedir.
 • Digg tek baþýna %43'lük bir oranla bookmark servislerinde en önde.


Blog Servisleri

 • Bloglama araçlarý arasýnda Wordpress baþý çekiyor.
 • Google'un Blogger'ý WordPress ardýndan %42'lik oranla güçlü bir pozisyonu var.


Kaynak: http://tellafriend.socialtwist.com/sharing-trends-2010


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.12.2010 | 8931 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.464 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar