E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlýnda Sosyal Medya Kategorisinde Yazýlmýþ Yazýlardan En ?ne ?ýkanlarý

Social-network2010 yýlý boyunca E-Siber'in Sosyal Medya kategorisinde yayýnlanmýþ olan yazýlar arasýndan öne çýkanlarý aylýk yayýn sýrasýna göre sizin için derledik. Sosyal medya, sosyal aðlar, trendler, ilginç uygulamalar, istatistikler ve çarpýcý verilerden oluþan bu öne çýkan yazýlarý gözden geçirmenizde fayda var.


ARALIK

?imdiye Kadar Facebook Profilinize Yüklediðiniz Herþeyi Ýndirebilirsiniz

Twitter Ortamýnda Yazýlan Tüm Tweetlerin Duygu Analizlerini Yapýn

YouTube Videolarýný Daha ?nceden Belirleceðiniz Bir Zamandan Ýtibaren Ýzlettirin

Facebook Hayran ve Grup Sayfalarýna Grup Chat Uygulamasý

Dünya Geneli 2010 Twitter Trendleri

Facebook Profil Resimlerinizi Tüm Sayfayý Kaplayacak ?ekilde Geniþletin

Facebook Profilinizin Facebook Gazetesini ?ýkarýn

2010 Yýlý Sosyal Medya Paylaþým Trendleri

Konu Pazarlamaya Gelince Twitter mý Yener Yoksa Facebook mu

Facebook Arkadaþlarýnýzýn Twitter ?yesi Olup Olmadýklarýný Bulabilen bir Facebook Uygulamasý

Geçen Yýldan Bu Zamana Twitter Kullanýcýlarý Kendilerini Ne Kadar Ýfþa Ettiler


KASIM

Facebook Dostluk Sayfalarý ile Tanýmadýðýnýz Kiþileri Karþýlaþtýrarak Ortak Yönlerini Bulun

Doyasýya ve Uzun Uzun Tweet Yazmanýn Zevkine Varýn

Twitter Takipçilerinizi Google Maps ?zerinden Ýzleyin

Twitter ?zerinde Belirleyeceðiniz Her Türlü Konu Güncellemesini E-Posta Kutunuza Alýn

Ýstediðiniz Herkese Anonim Tweetler Gönderin

Twitter ile Kolayca Ekran Görüntüleri Kaydedip Twitter veya YouTube ?zerinden Paylaþýn


EKÝM

Twitter ?zerinde Paylaþtýðýnýz Bütün Linkleri Otomatik Olarak Delicious Hesabýnýza Kaydedin

Twitter Hesabýnýzda Paylaþýlan Bütün Linkleri Rastgele Modunda Gezin

Facebook ve Twitter Arkadaþlarýnýzýn Neler Paylaþtýðýný Rastgele Modunda ve Anýnda Okuyun

Twitter ve Facebook ?zerinden Paylaþtýðýnýz Linklerden Para Kazanýn

Online Trend Oluþturma, Güncel Trendleri de Kapýþtýrma ve Oylama Sitesi


EYL?L

Twitter Trendlerini Tarihsel ve Geriye Dönük Olarak Takip Edin

Sosyal Medyalardan Gerçek-Zamanlý Haber ve Ýçerik Filtreleme

Hangi Kelimenin Daha Popüler Olduðunu ?ðrenmek için Twitter Kuþlarýný Dövüþtürün

Twitter Kullanmanýn 10 Deðiþik Yolu

Facebook Videolarýný Arama, Ýzleme ve Ýndirme Motoru

Twitter ile Sitelerin Ekran Görüntüsünü Kolayca Alýn

Sosyal Medyalarýn ?öküp ?ökmediðini Gerçek-Zamanlý Olarak Takip Edin

Twitter Listelerinin Güncellemelerini Alarm Olarak E-Postanýza Gönderin

?ok Detaylý Bir Twitter Listeleri Yönetimi Uygulamasý

Twitter ?zerinde Paylaþýlan Bütün Resimleri Arayýn


AÐUSTOS

Sosyal Medya Profil Resimlerinizi Mozaikleþtirin

Twitter Trend Takiplerini PDF Belgesine Dönüþtürün

Resmi Twitter Paylaþ Butonu

Sitelerin Ýçeriklerinin Twitter ve Facebook ?zerinde Kaç Kere Paylaþýldýðýný ?lçün

Twitter Profilinizi Artýk Takip Etmeyenleri Anýnda ?ðrenin

Twitter Etki Gücünüzü ?lçün

Twitter Etki Gücü ve En Etkili Twitter Kullanýcýlarý

Sosyal Medya Sermayenizi, Ýtibarýnýzý ve Yetkinliðinizi ?lçümleyin

En Ýyi Sosyal Medya Arama Motorlarý


TEMMUZ

Facebook Neyle ve Nasýl ?alýþýr

Twitter ile Multimedya Ýçerikli Mesajlar Gönderin

Twitter Profilinizi Takip Etmeyenleri Sýnýflandýrarak Onlardan Kurtulun

Facebook Uygulamalarýný Sonsuza Kadar Engelleyin

Facebook Ekosisteminin Ekonomisi ve Ýlginç Ýstatistikler

Ýnsanlar Online Olduðu Zamaný Ne ?ekilde Tüketiyor

Feedmount ile Sosyal Medyalarý Tek Bir Yerden Ýzleyin ve Yönetin

En Büyük Twitter Kullanýcý Listeleri Dizini

Sosyal Medyalarda Kimin Ne Dediðini Gerçek-Zamanlý Olarak Arayýn

Sosyal Medyalarýn ?rkütücü Büyüme Eðilimleri

Sosyal Medyalarda Detaylý Kiþi Arama

Facebook Profil Sayfanýza Yeni Sekmeler Ekleyin


HAZÝRAN

Facebook Profilinizin Ne Kadarý Güvende

Açýk Olan Bütün Facebook Profillerinde Arama Yapýn

Facebook Resimlerinizi Sýkýþtýrýlmýþ (Zip) veya PDF Olarak Ýndirin

Sosyal Müzik Dinleme ve Paylaþma Platformu

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerini Görme Uygulamasý

E-Posta Hesabýnýzdan Twitter Güncellemesi ve Takibi Yapýn

Sosyal Aðlardaki Ýliþkilerin Gizli Tesiri

Resimlerinizi Birleþtirip Facebook Hesabýnýza Otomatik Olarak Ekleyin

Sosyal Medyalarda Profil Resimleri Yerine Videolar Gösterin


MAYIS

Tematik Facebook Profil Avatar Resimleri

Twitter Zamana Baðlý Gönderim Araçlarý

Twitter ?lçümleme, Takip, Analiz ve Trend Araçlarý

Twitter ?zerinde Paylaþýlan Tüm YouTube Videolarýna Tek Bir Yerden Ulaþýn

Twitter Bir Sosyal Aðdan ?ok Bir Haber Medyasý Mýdýr

Facebook Hesabýnýzý Tamamen Silin

Facebook Profilinizin Gizlilik ve Güvenlik Ayarlarýný Doðru Yaptýðýnýzdan Emin Olun

Facebook Durum Güncellemesini Twitter Sayfasý ?zerinden Yapýn

Facebook ?zerinden Beðenilen ve Paylaþýlan Bütün Ýçerikleri Topluca Görün

Sosyal Olarak Film Yorumlama, Ýzleme, Beðenme ve Deðerlendirme Sitesi

Facebook Hayran Sayfasý ve Statik FBML Uygulamalarý


NÝSAN

Twitter Yazýlarýnýzý Bir Blog Sayfasýna Dönüþtürün

Twitter Sayfamda Ne Yazacaðým Kaygýsýna Son

Bütün Sosyal Medya Sayfa Yazýlarýnýzý ve Mobil Mesajlaþmalarýnýzý Tek Yerden Gönderin

Bütün Ýþ Ýlanlarýný Facebook ve Twitter ?zerinden Takip Edin

Sosyal Müzik Paylaþma ve Ýmleme Medyasý

Twitter Sayfanýza 140 Karakterden Fazlasýný Yazýn

Twitter ?zerinden Oynayabileceðiniz 10 Süper Oyun

Fortune Küresel 100 ?irketlerinin Sosyal Medya Kullaným Analizi

Facebook ile Beðenilen ve Paylaþýlan Ýçerikleri Kolayca Takip Edin

Facebook Ýstatistik Verileri Takibi ve En Güncel Facebook Ýstatistikleri

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerine Bakma ve Bunu ?nleme Yöntemi

Facebook Sitene Ekle Kodlarý


MART

Twitter Profilinizi Takip Etmeyenleri Tek Týkla Silin

Sosyal Medya Karþýlaþtýrmalarý ve Hangisini Kullanmalý

Twitter Takipçilerinizin Profil Resimlerinden Twitter Sayfanýzýn Arka Plan Resmini Yapýn

Ýnternetteki Sosyal Paylaþýmýn Yüzde 44'ü Facebook ile Yapýlýyor

Twitter ile Her Türlü Dosyayý Paylaþýn ve Ýnteraktif Ýletiþim Kanalý Kurun

Hangi Sosyal Medyayý Kullanmalý ve Karþýlatýrmalý Twitter-Facebook Analizi

Twitter Sayfanýzýn Gazetesini ?ýkarýn


?UBAT

Twitter ile Bol Bol Mýsýr Patlatýn

Spam Twitter Takipçilerini Kolayca Engelleyin

Sosyal Medya Tarihin Akýþýný Nasýl Deðiþtirebilir

Sosyal Medya ve Paylaþým Ortamlarýnýn Hayatýmýza Etkisi

Bütün Teknoloji ?irketlerinin Twitter Profillerini Tek Bir Yerden Takip Edin


OCAK

Flickr ve Facebook Resimlerinden Online Dergi Yapýn

Twitter ?zerinden Reklam Yayýnlayýn


· · · · · ·
Yazan: | 04.01.2011 | 2727 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.277 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar