E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bir Yazý Twitter'da Nasýl Popüler Olur?

Twitter'da görünülürlük ve bilinirliðini artýrmak için çabalayanlarýn Elektrik-Elektronik mühendisliðinden öðrenecekleri bazý püf noktalar var. Zira Hewlett Packard (HP) mühendisleri yapay zeka yöntemlerini kullanýp, milyorlarca kez tweetlenmiþ 40,000'den fazla haber ve makaleyi inceleyerek herhangi bir haberin Twitter'da popüler olup olmayacaðýný %84 doðrulukta tahmin eden bir algoritma geliþtirdiler.

 

Eðer üstteki algoritmayý anlayabilirseniz, haber veya yazýnýzýn Twitter'da viral olmasýný saðlayabilirsiniz.

Algoritma ile yapýlan deneylerde, eðer algoritma bir makaleyi "popüler" olarak iþaretlemiþse, Twitter'da belirli bir zamanýn 4 ya da 5'te birinde 100 tweet, "yarý popüler" ise 20-100 arasý tweet, "popüler olmayan" olarak iþaretmiþse de 20'den az tweet alma olasýlýðýnýn daha yüksek olduðu görülmüþ.

 

Yapýlan araþtýrmada bir makalenin Twitter'da nasýl popüler olacaðýnýn belli baþlý parametre ve deðiþkenler etrafýnda olduðu görülmüþ. Buna göre bir makalenin popüler olmasýndaki temel baþat faktör, o makalenin hangi organizasyon veya grup tarafýndan yazýldýðý olmuþ. Yani haberin kaynaðý insanlarýn onu tweetleyip tweetlemeyeceklerinin karar verirken, ilk baktýklarý kriter oluyor.

Fakat mecralarýn farklýlýðý ve yeni nesil kaynaklarýn popülerliði eski geleneksel organizasyonlara baskýn çýkabiliyor. Buna göre örneðin Christian Science Monitor gibi bir haber kaynaðý Google'da hep göz önündeyken, Twitter'daki esamesi bile okunmayabiliyor. Her bir haber için ortalama 15-16 tweet alýrken, bazý haberlerine çoðu kez hiç tweet alamýyor. Ya da CNN gibi bir kaynak görece çok popüler olduðu halde, Mashable haberleri Twitter'da ortalama 1000 tweeti görürken, CNN yanýna bile yaklaþamýyor.

Sonuç olarak özellikle Twitter baðlamýnda olan bilinilirlik ve yaygýnlýkta TechCrunch, Mashable ve the Huffington Post gibi haber kaynaklarý The New York Times, the Los Angeles Times ve Reuters gibi geleneksel baskýn medyayý fazlasýyla geçiyor.

 

 

Araþtýrmada "subjektif" sýnýflandýrýlmaya tabi tutulmuþ, yani okuyucuyu duygusal olarak etkileyip manipüle etmeye çalýþan ya da yanlýþ yönlendiren taraflý yazý ve haberlerin Twitter'da popüler olmasý gibi bir durum asla olmuyor. Bunlar görünüþte çok dikkat çekici olsa da aslýnda tweetlenmeye deðer bulunmuyor.

Araþtýrmadan çýkan diðer önemli bir bulgu da teknoloji haberleri Twitter'da en çok tweetlenen konulardan olurken, hemen arkasýndan saðlýk ve diðer konular gelse de, teknoloji kadar asla tweetlenmiyor ya da bahsedilmiyor olmasýdýr.

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 04.08.2012 | 5897 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.349 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar