E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bütün Ýþ Ýlanlarýný Facebook ve Twitter ?zerinden Takip Edin

Bütün Ýþ Ýlanlarý, Türkiye'de yayýnlanan Kariyer.net, Yenibiris.com, SecretCV.com, Monster.com.tr gibi özel sektör sitelerindeki ve tüm kamudaki iþ ilanlarýný online olarak takip edebileceðiniz bir Facebook hayran sayfasýdýr. Hayran sayfasýna üye olarak bütün iþ ilanlarýný çok kolay bir þekilde takip edebilirsiniz.

 

Tüm ilanlar tek bir akýþtan ortak olarak geldiði için hayran sayfasýný sýk sýk takip etmenizde yarar var. Ayrýca Bütün Ýþ Ýlanlarý'nýn bir de Twitter sayfasý var. Twitter hesabýnýz üzerinden de iþ ilanlarýný takip edebilirsiniz.

 

Facebook Sayfasý: http://www.facebook.com/pages/Butun-Is-Ilanlari..
Twitter Sayfasý: http://twitter.com/butunisilanlari

 

Eðer sadece belli bir sektör için ilan takip etmek istiyorsanýz. Tüm sektörlerin RSS ilanlarýný kolayca üye olarak ta takip edebilirsiniz:

RSS Adresleri:

Bankacýlýk ve Finans Ýlanlarý
Bilim, Araþtýrma ve Geliþtirme
Biliþim Teknolojileri ve Telekom
Danýþmanlýk
Demir-Çelik
Denizcilik, Tershane ve Gemi Yapým
Elektronik ve Robotik
Emlakçýlýk
Eðitim-Öðretim
Giyim-Kuþam, Moda ve Tekstil
Güvenlik
Gýda
Havacýlýk ve Savunma
Kalite Kontrol
Kamu Hizmetleri
Kanunlar, Avukat ve Vergi
Kiþisel Bakým
Lojistik ve Taþýmacýlýk
Medya ve Reklamcýlýk
Mimarlýk, Ýnþaat ve Yapý Endüstrisi
Muhasebe ve Hesap Denetmenliði
Mühendislik
Müþteri Hizmetleri ve Çaðrý Merkezleri
Odunculuk, Kaðýtçýlýk ve Mobilyacýlýk
Otomotiv ve Motorlu Taþýtlar
Parakende ve Toptancýlýk
Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler
Restoranlar ve Yemek Servisleri
Sanat, Dizayn ve Eðlence
Satýn Alma
Satýþ
Saðlýk
Sekreterlik, Kiþisel Asistanlýk ve Ýdari Ýþler
Sigortacýlýk
Sosyal Hizmetler
Spor ve Eðlence
Tarým, Ormancýlýk ve Balýkçýlýk
Tercümanlýk
Turizm, Seyahat ve Konaklama
Yayýnlama, Baský ve Matbaacýlýk
Yað, Gaz ve Madencilik
Yönetici ve Ýdareci
Ýmalat ve Bakým
Ýnsan Kaynaklarý

 


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.04.2010 | 9963 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.2.151 | Yüklenme: 0.531 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar