E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dedikodular Sosyal Aðlarda Niçin Hýzlýca Yayýlýr

Bilginin sosyal aðlarda çok hýzlý bir þekilde yayýldýðý artýk bir gözlem olmaktan çýkýp kesinleþmiþ durumda. Son bir iki yýldýr yaþanan toplumsal olaylar ve doðal felaketler esnasýnda sosyal aðlarda bilginin ne denli kendinden geçip bir anda dünyayý dört dönerek, sosyal aðlarýn 'anlýk' doðasýnýn olaylarýn ortaya çýkýþ hýzýný önemli ölçüde etkilediðini kanýtlamýþ oldu. Almanya Saarland Üniversitesi ve Max Planck Biliþim Enstitüsünden üç bilimadamý da tam 12 sayfalýk matematiksel bir formülle dedikodu, söylenti, bilgi ya da spekülasyonlarýn sosyal aðlarda nasýl daha hýzlý yayýldýðýný teorik olarak kanýtladý.

 

 

Sosyal aðlardaki kontrolsüz büyümenin bilginin çok hýzlý yayýlmasýný saðlayacak bir yapý meydana getirmesinin temelinde aslýnda çok sayýda irtibata sahip kiþiler ile çok az miktarda irtibata sahip kiþiler arasýndaki baþarýlý bir kombinasyona dayanýyor. Buna göre az sayýda irtibata sahip bir kiþi elindeki herhangi bir bilgiyi kendi irtibatlarýna çok daha hýzlý bir þekilde yayabilirken, bu kiþiler arasýnda da mutlaka ama mutlaka çok geniþ bir irtibat aðýna sahip olan kiþi ya da kiþiler olup, bunlarýn da aldýklarý bilgiyi kendi geniþ aðlarýna yaymalarý oldukça kýsa bir sürede gerçekleþiyor.

Böylelikle bilgi en az aða sahip olup, aðýndaki en geniþ aða sahip olan üzerinden inanýlmaz bir biçimde çok geniþ bir hinterland sahasýna ulaþabiliyor. Yani bilgi az aða sahip olanlar arasýnda çok hýzlý bir þekilde yayýlým gösterim, çok aða sahip olan birine ulaþtýðý an kartopu etkisiyle birlikte bir çýða dönüþerek daha geniþ kitlelere yayýlabiliyor.

 

Araþtýrmanýn detaylarý için alttaki belgeyi inceleyebilirsiniz:

"Why Rumors Spread Fast in Social Networks"

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.05.2012 | 2757 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.214 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar