E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Ýyi Sosyal Medya Arama Motorlarý

Sosyal medyalar her türlü olayýn, haberin, bilginin bol miktarda ve gerçek zamanlý olarak paylaþýldýðý çok canlý mecralardýr. Anlýk olarak akan verinin miktarý o kadar çoktur ki en kral ölçümleme ve takip uygulamalarýnýn bile çoðunun canlý verileri takip edemediði ve analiz edemediði aþikardýr. Sosyal medyalarda paylaþýlan içeriklere ulaþmak geleneksel arama yöntemiyle çoðu zaman mümkün olmuyor. Bunu gerçekleþtirmek için son zamanlarda farklý amaçlar için çýkan birden çok sosyal medya arama motorunu ayný anda karþýlaþtýrmalý olarak kullanmak gerekir. Ancak bu þekilde trend takibi, ölçümleme ve analiz iþlemleri gerçekleþtirilebilir. Ýþte birbirinden farklý amaçlara yönelik olarak geliþtirilmiþ en iyi 15 sosyal medya arama ve takip motoru.

 

1. Collecta http://www.collecta.com/ - genelde resim ve fotoðraf aðýrlýklý olmak üzere internetin belli baþlý veri kaynaklarýndan anlýk ve canlý aramalar yapabilen çok yararlý bir gerçek-zamanlý ve sosyal arama motorudur. Daha önceden yaptýðýmýz tanýtým için: Birçok Kaynaktan Gerçek-Zamanlý Aramalar Yapýn.

 

2. Topsy http://topsy.com/ - Twitter için çok önemli bir boþluðu doldurduðunu söyleyebileceðimiz, Twitter üzerindeki tüm tweet giriþlerini ve resim paylaþýmlarýný indexleyen ve bunu arama yapmak için ekstra özelliklerle sunan oldukça faydalý bir Twitter sosyal medyasý arama motorudur. Daha önceden yaptýðýmýz tanýtým için: Twitter Arama Motoru.

 

3. 48ers http://www.48ers.com/ - Herhangi bir konu, ürün, marka, kiþi, olay veya kurum hakkýnda sosyal medyalarda neler yazýldýðýný ve konuþulduðunu gerçek-zamanlý olarak arayan ve bunu yaparken de Twitter, Facebook, Google Buzz, Digg ve Delicious sitelerini referans alan oldukça iyi bir sosyal medya arama motorudur. Daha önceden yaptýðýmýz tanýtým için: Sosyal Medyalarda Kimin Ne Dediðini Gerçek-Zamanlý Olarak Arayýn.

 

4. Leapfish http://www.leap - Hem geleneksel aramalar hem de gerçek-zamanlý sosyal medya aramalarý gerçekleþtirebilen, ayrýca kiþiselleþtirilebilir ana sayfa özelliði ve bazý ek özellikleriyle öne çýkan bir sosyal arama motorudur.fish.com/

 

5. Scoopler http://www.scoopler.com/ - Güçlü bir arama aracýdýr. Kategorik olarak en son haber ve yazý gösterimlerine sahiptir. Kaynaklara göre filtereleme özelliðine de sahiptir.

 

6. Sency http://sency.com/ - Sadece mikro blog güncellemelerinin aramalarýný yapan hýzlý bir motordur.

 

7. Twingly http://www.twingly.com - Blog ve mikroblog aramalarý olarak iki farklý arama motoru var. Arama sonuçlarýný en çok özelleþtirebilen ve filtreleyebilen öne çýkan bir sosyal arama motorudur.

 

8. Social Mention http://socialmention.com/ - Oldukça sýký, bol özellikli ve kaliteli bir sosyal medya arama, ölçümleme ve analiz motorudur. Bütün web uzayýnda sosyal medyalarla ilgili aramalarý, profil adýný ya da arama terimini girerek detaylý takip ve analizlerini görebileceðiniz çok kaliteli bir site. Twitter ile ilgili bol ayrýntýlý ölçümlemeler için birebir.

 

9. Yauba http://yauba.com - Bloglarý, mikro-bloglarý, sosyal medya sitelerini ve daha birçok farklý kaynaðý arayabilen bir gerçek zamanlý sosyal medya arama motorudur. Doküman arama özelliði de mevcut.

 

10. OneRiot http://www.oneriot.com - Sadece Twitter mikroblog ve Digg imleme sitesini taramaktadýr. Gelecekte diðer sosyal kaynaklarýnda arama sonuçlarýna ekleneceði söyleniyor. Arama sonuçlarý çok hýzlý ve güncel olarak geliyor.

 

11. itprints http://www.itpints.com - Twitter, Facebook durum güncellemeleriyle beraber StumbleUpon, Delicious, FriendFeed, Reddit, YouTube, Flicker kaynaklarýný ve popüler RSS beslemelerini aramaktadýr. ?ok pratik ve hýzlý bir sitedir. Gelecek adýna ciddi potansiyeli olan bir motordur.

 

12. LifeStream.fm  http://lifestream.fm - FriendFeed servisine çok benzer bir þekilde çalýþan ve 40'tan fazla sosyal kaynaðý arayan bir motordur. ?yelik bazlý çalýþmaktadýr. Arama sonuçlarýndaki durum güncellemeleri sadece üyelerinki ile kýsýtlýdýr.

 

13. Kurrently http://www.kurrently.com/ - Sadece Facebook ve Twitter durum güncellemelerine odaklanmýþ bir sosyal arama motorudur.

 

14. WhosTalkin http://www.whostalkin.com - Birçok farklý kaynaktan durum ve güncellemelerinin takibini arama sonuçlarýnda gösteren farklý bir servis.

 

15. Addict-o-matic http://addictomatic.com - Girdiðiniz arama terimini birçok farklý sosyal kaynaktan sonuçlarýn gösterildiði kutulardan oluþan bir baþlangýç sayfasý oluþturan çok ilginç bir servis. Arama teriminize baðlý sayfa adresi de anýnda oluþturuluyor. Yaralý olabilecek güzel bir servistir.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 31.08.2010 | 7873 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.34 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar