E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Son Twitter Verilerine Göre Dünyanýn Genel Ruh Hali Oldukça Mutsuz Bir Halde Gidiyor

Vermont Üniversitesi tüm dünyada insanlar arasýndaki mutluluk düzeyini belirlemek için dünya genelinde 63 milyon Twitter kullanýcýsýnýn tweetlerinde kullanmýþ olduðu 46 milyar kelime ve cümleyi incelediði çok ilginç bir araþtýrma yayýnladý. Ýncelenen tweetlere göre son üç yýldýr dünya genelinde 'mutsuzluða doðru' giden ciddi bir trend var. Mutluluk önemlidir, zira toplumun nihai amacý mutluluða eriþmektir. Mutluluðun ölçümünü yapmak ise oldukça zordur. Genel geçer kaidelerin pek de iþlemediði mutluluk indeksinin ölçümünde etkin bir sosyal að mecrasý olan Twitter'dan faydalanmak pekala mümkündür.

 

Vermont Üniversitesi araþtýrmacýlarý da  2011'in ilk yarýsýna kadar olan son 3 yýllýk döneme ait tweetleri inceleyerek dünyanýn genel ruh halini ortaya çýkarmýþ. Sonuca göre dünya hali hazýrda epey bir 'mutsuz'.

 

 

46 milyar kelimeden toplanýp derlenen ve 'krep'ten 'intihar'a kadar uzanan bir kelime veri tabanýnda Amazon’nun Mechanical Turk hizmeti yardýmýyla 1'den 9'a kadarlýk bir puan skalasýnda kelimelere deðerler verilmiþ. Bunlar arasýndan mutluluða çekilebilecek olanlarý ele alýnýp ortalamalar çýkartýlmýþ.

Çýkan sonuçlara göre göreceli mutluluk sinyali hafta sonlarý zirve yaparken, haftanýn baþýnda büyük düþüþ göstermiþ. Ayrýca mutluluðun hali gün içinde sabahýn ilk ýþýklarýndan gecenin zifiri karanlýðýna kadar, ayýn ve yýlýn baþýnda, ortasýnda ve de sonunda yaþanan olaylara göre de ayrý ayrý ele alýnýp grafiðe dökülmüþ. Dünya genelinde kamuoyunu ayný anda etkileyen Japonya depremi gibi olaylardaki ruh halinin fotoðrafý da çekilmiþ. Tüm bunlarýn genel ve kapsamlý bir fotoðrafý ortaya çýkarýldýðýnda ise dünya genelinde mutsuzluða giden hýzlý bir eðilim olduðu ortaya çýkarýlmýþ.

 

Araþtýrmanýn baz aldýðý ortamýn Twitter gibi çok kullanýlan evrensel bir haber aðý olmasý ve de bu mecrayý kullananlarýn hayatla daha çok etkileþim halinde bulunan geniþ bir yaþ grubuna ait insanlardan oluþmasý bu çalýþmayý daha da ilginç kýlýyor.

 

Kaynak: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal...

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 21.12.2011 | 3748 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.455 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar