E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Beðen (Like) Gerçek Hayata da Uygulanabiliyor

facebook-likeMilyonlarca web sayfasýnda kullanýlan, ziyaretçi ile sayfa arasýndaki sosyal angajmaný saðlamak için geliþtirilmiþ olan Facebook Beðen (Like) düðmesini son zamanlarda gerçek hayattaki fiziksel beðenme ile birleþtiren uygulamalar da çýkmaya baþladý. En son AutoRAI Amsterdam Motor fuarýnda Renault'un standlarýnda ziyaretçiler Facebook profillerinin tanýmlý olduðu RFID'lý giriþ kartlarýný beðendikleri arabalarý yanlarýndaki kioslara deðdirerek otomatik olarak Facebook profillerinde paylaþmýþ oldular.


fiziksel-facebook-like


Facebook'un Beðen'ini gerçek dünyaya yansýtan bu tip uygulamalarýn yakýn bir zamanda çok farklý örnekleri de çýkacaktýr.

Aslýnda bunun ilk örneði geçen yaz Ýsrail'de düzenlenen Coca Cola gençlik kampýnda yapýlmýþtý. Bu kampta, ziyaretçilere RFID özellikli bileklikler daðýtýlarak, katýlýmcýlarýn kamp alanýndaki aktifvitelerde, oyun ve uygulama alanlarýnda beðendikleri olayý bilekliklerini ilgili kioksa deðdirerek Facebook profillerinde otomatik olarak paylaþmalarý saðlandý.


begen-bilekligi


Yaygýn kullaným alanýna sahip olan RFID çipleri ve etiketlerinin offline olan dünyayý online aleme baðlayabilecek etkin bir köprü teknoloji olmasý gerçekten dikkate deðer. Son olarak sosyal medyayý ve sosyal interaktiviteyi fiziki dünyadan sanal aleme RFID yoluyla taþýmak çok akýllýca olmuþ.


Renault'un RFID'lý Facebook Like (Beðen) Uygulamasý


RFID'le yapýlan bu uygulamanýn en önemli getirisi, fuar, eðlence ve konser gibi geniþ katýlýmlý organizasyonlarda ziyaretçilerin demografik istatistiklerinin çok hýzlý bir þekilde toplanýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Ayrýca RFID ve sosyal medyayý birleþtirici bu tür uygulamalarý yapan RealLifeConnect firmasýna bakabilirsiniz. 


Ayrýca Facebook Beðen düðmesinin çalýþma yapýsý ile alakalý araþtýrmalarýn yayýnlandýðý Facebook Beðen (Like) Düðmesi Aslýnda Gerçekte Hangi Sayýyý Gösteriyor ve Facebook Beðen (Like) ile Yapýlmýþ 40 Milyondan Fazla Beðeninin ?ok Ýlginç Anatomisi yazýlarýný da inceleyebilirsiniz.


Referanslar


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.04.2011 | 3323 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.508 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar