E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Beðen (Like) ile Yapýlmýþ 40 Milyondan Fazla Beðeninin ?ok Ýlginç Anatomisi

face_begen-istatistikYahoo! Labs Ekim 2010'dan Ocak 2011'e uzanan üç aylýk bir periyotta Facebook Beðen (Like) düðmesi ile yapýlmýþ 40 milyondan fazla beðeniyi ve 100 binden fazla haberi/makaleyi inceledi. Ortaya Like düðmesi ile yapýlmýþ beðeniler, paylaþýmlar ve yorumlardan oluþan önemli bir Facebook Beðen analizi çýktý.


Analiz sonucunda;

Sosyal angajmaný en yüksek olan haber kaynaðý aylýk 2.3 milyon beðeni, genel sýralamada ilk 40'ta toplam 13 makalesi ile New York Times oldu. En çok beðenilen haber ise 342,294 beðeni ile Wall Street Journal'ýn "Why Chinese Moms Are Superior"u olduðu,

1000 sayfa gösterimi baþýna ortalama 10 beðeni yapýldýðý tespit edildi. Angajmanýn % 20 ve daha az kýsmý, yani geri kalaný ilk 24 saatten sonra yapýlýyor. Bir haberi/yazýnýn yayýna çýktýðý ilk 24 saatinin çok önem arz ettiði,

Teknoloji bloglarýnda ve yazýlarýnda en çok Facebook, Apple, Verizon, Groupon, gelecek tahminleri ve info-grafikler revaçta. Microsoft, Amazon, Samsung, bulut biliþim (cloud computing) ve TV ise en az angajmana sahip konular olduðu,

ortaya çýkýyor.


sosyal-etiket-bulutu


SIRALAMA

Site Toplam Beðenilme Sayýsý
En Ýyi Haber
En Ýyi 13 Haber En Ýyi 90 Haber 3'ten Fazla Beðenilmiþ Haberler
New York Times 6815796 105289 12% 36% 3955
BBC 4331367 140012 13% 38% 3867
NPR 2549613 119351 18% 48% 2576
The Guardian 1883161 78066 21% 47% 2408
Yahoo! Sports 1774183 40490 16% 47% 3325
Fox News 1730704 33281 13% 38% 3644
Yahoo! News 1693928 42995 26% 60% 2476
BuzzFeed 1479737 112289 28% 57% 3251
TechCrunch 1441201 7475 3% 12% 2595
Yahoo! Shine 1385644 58843 29% 78% 751
CNN 1263924 238596 42% 78% 690
Wall Street Journal 1205701 342294 58% 81% 1353
Mashable! 1041076 69290 23% 44% 2035
AOL News 1010507 48115 25% 54% 1940
Yahoo! Music 1002684 55338 24% 62% 1371
TIME Magazine 890017 328192 51% 72% 2709
Yahoo! Movies 758456 42002 34% 80% 667
Huffington Post 710561 42005 35% 71% 1281
Reuters 655062 152780 42% 67% 3281
Engadget 600962 26858 16% 40% 2961
The Economist 593271 63317 25% 49% 1679
Vanity Fair 592001 44998 46% 80% 1027
Forbes 538588 56695 47% 70% 2305
Wired 469834 29806 25% 57% 1220
Change.org 400062 42310 42% 64% 1601
The Daily Beast 370000 14752 22% 49% 2140
Bloomberg 352700 15092 29% 57% 2906
Yahoo! OMG 317684 23268 38% 73% 1929
CNET 305803 11273 23% 54% 2028
Gawker 251199 48976 53% 85% 563
Yahoo! Finance 220971 30228 52% 97% 317
Fast Company 199552 19395 29% 59% 1470
Business Insider 199545 13630 46% 76% 1239
Good Magazine 197445 7301 22% 51% 1706
ReadWriteWeb 144279 13763 39% 60% 1676
BNET 136556 13481 44% 70% 1540
Business Week 89036 10515 33% 58% 1418
eHow 87843 9665 44% 72% 945
Inc Magazine 87540 5553 29% 58% 953
GigaOm 64357 4284 32% 54% 1686
VentureBeat 51021 1804 18% 42% 1722
Associated Content 49383 12398 77% 93% 405
All Things D 21502 1872 43% 80% 401
paidContent.org 9955 942 36% 68% 441
Poynter 8660 1207 42% 79% 294


ÝLK 40 MAKALE

Bu sýralamadaki yazýlarýn sadece 4'ü politik ve 3'ü de ünlüler hakkýndadýr. En çok tutulan yazýlar genelde yorum ve analizlerdir. Genel olarak revaçta olan diðer konular ise resim galerileri, yaþam tarzý, interaktif içerikler, mizah ve garip haber türlerine aittir:

342294 Why Chinese Mothers Are Superior Wall Street Journal
328192 New Zodiac Sign Dates: Earth Rotation Changes Horoscope Signs TIME Magazine
238596 No, your zodiac sign hasn't changed CNN
164166 A Holiday Message from Ricky Gervais: Why I'm An Atheist Wall Street Journal
152780 Tired Gay succumbs to Dix in 200 meters Reuters
140012 Woman in 999 snowman theft call BBC
119351 Arizona Rep. Giffords Shot At Public Event In Tucson NPR
112289 The 100 Best Signs At The Rally To Restore Sanity And/Or Fear BuzzFeed
105289 Repeal of ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ Advances New York Times
85452 Sisters and Happiness - Understanding the Connection New York Times
80420 How Obama Saved Capitalism and Lost the Midterms New York Times
78066 Porpoises rescue Dick Van Dyke The Guardian
77965 Detroit in ruins The Guardian
76432 The Hollywood Issue - 14 Actors Acting - James Franco, Natalie Portman, Matt Damon and More New York Times
72421 Video Simon's Cat: Santa Claws The Guardian
69290 "FarmVille" Interruption Cited in Baby's Murder Mashable!
68024 Climate of Hate New York Times
66205 Budget Puzzle: You Fix the Budget New York Times
64045 4-Year-Old Can Be Sued, Judge Rules in Bike Case New York Times
63317 Doctoral degrees: The disposable academic The Economist
62806 Hipster Dinosaurs BuzzFeed
59178 Verizon Finally Lands the iPhone Wall Street Journal
58923 Our Banana Republic New York Times
58843 Baring It All: The Barefoot Running Trend Yahoo! Shine
57386 Congresswoman Shot at Event in Tucson New York Times
56695 Congress Passes Socialized Medicine and Mandates Health Insurance -In 1798 Forbes
55455 Burma releases Aung San Suu Kyi BBC
55338 Ricky Martin: 'I Am a Fortunate Homosexual Man' Yahoo! Music
54676 During Tonight's Lunar Eclipse, Moon Will Turn Into A 'Reddish Ball' NPR
54315 Let It Dough! New York Times
54168 Cartoons Invade Facebook to End Violence Against Children Mashable!
51409 Has Your Horoscope Changed? Yahoo! Shine
49157 Snow present in 49 of the 50 U.S. states CNN
48976 4chan on the Hunt for Puppy-Throwing Girl Gawker
48115 Lunar Eclipse December 2010 Falls on Winter Solstice AOL News
47970 For Law School Graduates, Debts if Not Job Offers New York Times
47739 Alcohol 'harms more than heroin' BBC
45531 From WikiChina New York Times
45284 Mapping America — Census Bureau 2005-9 American Community Survey - New York Times
44998 Justin Bieber on His Musical Inspirations, His Fans, and Trying to Be a Regular Kid Vanity Fair


HABERLERÝN/YAZILARIN ?MR?

?zücüdür ki, bir haberin/yazýnýn ömrü yayýnlanmasýndan itibaren 24 saattir. Haberin sosyal angajmanýnýn % 80 ve daha fazlasý ilk 24 saatte oluyor.

angajman-periyoduTAVSÝYELER


Büyük Haberler Oluþturmak için Büyük Efor Sarf Edin:

Analize göre, birçok web sitesi toplam angajmanýnýn % 30'unu haftada bir yazý yayýnlayarak yakalayabiliyor! Günde bir yazý yazmak ise toplam angajmanýn % 70-80'lik bir kýsmýný tamamlayabiliyor.

En Ýyi Ýçeriðinizin ?ne ?ýkmasýný Saðlayýn:

?lçümlere ve analizlere göre bir yazýnýn çok tutmasý için sunum tarzýnýn ve tasarýmýn çok ön planda olmasý gerektiðidir. Yani önemli yazýlarýn hit getirmesi ve maksimum angajmaný saðlamasý için 'featured' köþe ve tasarým mutlaka düþünülmelidir.

Tüm Yazýlarýnýzýn Arasýnda Hit Sýrasýna Göre Ortada Olaný ?n Plana ?ýkarýn:

Sitelerin genelde az tutan yazýlarýna odaklanýlýr. Oysaki ortada olaný öne çekip çýkarmak her zaman için onun altýndaki ve üstündeki yazýlarýn da ön plana çýkmasýný saðlayarak angajmanýný yükseltebilir.

Sosyal Medya Optimizasyonuna Yatýrým Yapýn:

Eðer herhangi bir yazýnýzýn ortalama 1000 sayfa görüntülenmesine karþýn 5-20 tweet veya beðeni alýyorsanýz, durumunuz ne iyi ne kötü, aksine tam anlamýyla ortasýnýz yani vasattasýnýz demektir. Eðer daha düþük oranlarda beðeni veya tweet alýyorsanýz, durumunuzu yeniden deðerlendirmenizde büyük fayda var. ?ünkü yakýn bir gelecekte sosyal aðlar web trafiðini sürükleyen ve katlayarak çoðaltan mecralar olacaktýr. Bu vesileyle sosyal angajmanýnýzý artýrmak için deðiþik paylaþým tasarýmlarý ve seçenekleri denemenizde büyük fayda var.


Adres: http://ediscope.labs.yahoo.net/


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.03.2011 | 13387 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.361 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar