E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Bir Topluluk Yapýsýný Sergiliyor

Ýtalyan araþtýrmacýlar iki yüksek hýzlý bilgisayar algoritmasýný kullanarak, Facebook'un yarým milyarlýk kullanýcý kümesine ait baðlantýlarýný inceledi. Sonuçlarý Journal of Social Network Mining'de çýkan araþtýrmaya göre Facebook, çok az sayýda baðlantýya sahip olan kullanýcýlarla ve çok fazla miktarda baðlantýya sahip oldukça az sayýda kullanýcýnýn birlikte bulunduðu bir istatistiki güç yasasýna tabi iyi tanýmlanmýþ bir topluluk yapýsýna sahip.

 

Messina Üniversitesi Matematik bölümünden Emilio Ferrara, iki özel algoritma yoluyla Facebook'un milyonlarca kullanýcýsýna ait baðlantý topografyasýnýn gizli að yapýsýný ortaya çýkarmaya çalýþtýðý bu araþtýrmasýnda her sosyal að yapýsýnda görülen 3 genel sistem özelliðinin Facebook'ta da var olduðunu gösterdi.

 

Buna göre bu özelliklerden ilkine göre "six degrees of separation" adýyla da bilinen "küçük dünya" efektini temel alan ve dünya üzerindeki herhangi bir insanýn baþka bir insanla arasýnda aslýnda sadece 6 kiþi olduðunu iddia eden teori Facebook'taki üyeler için de geçerli. "Six degrees of separation"un Facebook için aslýnda sadece 4,74 kiþilik bir baðlantý olduðu geçenlerde yapýlan bir araþtýrmayla da ortaya koyulmuþtu: Bakýnýz Facebook'ta Birbirini Tanýmayan Ýki Kiþi Arasýndaki Mesafenin Anatomisi yazýsý.

Ýkincisi, Facebook genel güç yasasý temelinde çok az miktarda baðlantýya sahip birçok kullanýcý ile birlikte çok sayýda baðlantýya sahip kullanýcýlardan daha azýna sahip bir yapýda görünüyor.

Üçüncüsü, Facebook salt kiþilerden oluþan bir üyeler aðýndan daha ziyade, birbirleriyle sürekli etkileþen kullanýcýlardan oluþan bir topluluk yapýsýný sergiliyor.

 

 

Facebook için yapýlan bu araþtýrmanýn aynýsý doðadaki çevrimdýþý insan aðlarý, böcek kolonileri ve salgýn hastalýklarýn yayýlma aðý gibi doðal aðlarýn yapýsýný incelemek için de uygulanabilir.

 

Konuyla ilgili olarak bakabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 31.01.2012 | 5372 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.356 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar