E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Gönder (Send) Düðmesi

facebook-gonderFacebook'un Beðen (Like) düðmesine kardeþ geldi. Adý da Facebook Gönder (Send). Normalde Facebook Beðen düðmesi ile herhangi bir sayfayý yada içeriði beðendiðimizde profilimizde herkes tarafýndan görülebiliyordu. Facebook Gönder (Send) düðmesi ise eskiden web sayfalarýnda kullanýlan 'arkadaþýna e-posta ile gönder'in iþini istediðiniz Facebook arkadaþýnýza yine Facebook üzerinden postalama yani paylaþma iþlevini görüyor.


facebook-gonder-dugmesi


Facebook Gönder (Send) düðmesi aynen Facebook Beðen'de olduðu gibi herkesle paylaþmak yerine sadece istediðiniz kiþi, kiþiler ve gruplar ile paylaþmayý saðlýyor. Yani bir nevi içeriði e-posta ile göndermenin yerini alýyor. Ve bunu tamamen Facebook'un mesajlar sistemi içinde gerçekleþtiriyor.

Yani Gönder ile yolladýðýnýz bir sayfa ya da içerik, profil sayfasýnda görünmek yerine doðrudan alýcýlarýn Facebook mesajlar sayfasýna yani posta kutusuna gidiyor.


Facebook Gönder (Send) Düðmesinin Kurulumu

Facebook Gönder (Send) düðmesinin kurulumunda çok önemli bir kýsýtlama söz konusu. Düðme iframe kod yapýsý ile çalýþmýyor. Doðrudan XFBML kullanmak zorundasýnýz. Bu da sitelerde bir yýðýn kod düzenlemesini zorunlu kýlacaktýr. ?ünkü Gönder düðmesinin düzgün çalýþabilmesi için Facebook Open Graph meta etikletlerini de kullanmak durumunda kalacaðýz.

Bunun yanýnda çok güzel bir pratiklik te saðlanmýþ. Facebook Gönder (Send) düðmesini Facebook Beðen (Like) düðmesi ile birlikte yanyana kullanabilirsiniz.


Facebook Gönder ile Beðen (Like) Düðmesinin Birlikte Kullanýmý:

facebook-gonder

<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="e-siber.com" show_faces="true" width="450" send="true"></fb:like>


Facebook Gönder (Send) Düðmesinin Ayrý Kullanýmý:

<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:send href="e-siber.com"></fb:send>


Facebook baþlatmýþ olduðu bu yeni Gönder (Send) düðmesi ile kiþilerin arkadaþlarý arasýnda birebir paylaþtýklarý içeriklerden karþýlýklý ortak paylaþým ve beðeni noktalarýný çýkararak zamanla Open Graph için daha çok veri elde etmiþ olacak ve sosyal paylaþýmýn daha çok kiþiselleþtirilebilmesini saðlayacaktýr.


Hatýrlatma: Facebook Gönder (Send) düðmesi baþta Internet Explorer 9 olmak üzere bazý tarayýcýlarda maalesef düzgün çalýþmýyor.


Gönder (Send) Düðmesi: developers.facebook.com/./reference/plugins/send/
Beðen ve Gönder Düðmesi: developers.facebook.com/./reference/plugins/like
Open Graph: http://developers.facebook.com/docs/opengraph/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 25.04.2011 | 3889 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.43 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar