E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Her Gün 500 Terabyte Veri Topluyor

?u an 950 milyon üyesi bulunan Facebook, her gün üyeleri hakkýnda topladýðý verilerle "Big Data" (büyük veriler) kavramýnýn günümüzdeki en büyük temsilcilerinden biri olarak öne çýkýyor. Facebook'ta týkladýðýnýz bir bildirim, ziyaret ettiðiniz bir sayfa, yüklediðiniz bir fotoðraf ve týkladýðýnýz her bir baðlantý Facebook için her gün baþa çýkýlmasý ve sizin takip edilebilmeniz için kontrol altýnda tutulmasý gereken bir veriye dönüþüyor. Bir de bunu 950 milyon ile çarpýnca ortaya çýkan bu büyük veri miktarlarýnýn ulaþtýðý rakamlarý hayal etmek gerçekten güçleþmeye baþlýyor.

 

Facebook elindeki büyük verilerin gerçekten ne kadar büyük olabileceði hakkýnda fikir vermek için bir takým ilginç veriler paylaþtý. Buna göre:

 • Üyeler her ay sitede ortalama 6,5 saat harcýyor.
   
 • Sitede günde durum güncellemesi, duvar yazýsý, resim, video ve yorum olmak üzere 2,5 milyar içerik paylaþýlýyor.
   
 • Günde 2,7 milyar "beðen" yapýlýyor.
   
 • Bir günde yüklenen fotoðraf sayýsý 300 milyon.
   
 • Facebook'un en büyük Hadoop (HDFS) kümelerden (cluster) birinin disk alaný 100 PB'tan fazla. 1 petabayt (PB) = 1 milyon gigabayt (GB).
   
 • Facebook'un Hadoop'un sorgulama dili olan Hive aracýlýðýyla her 30 dakikada taranan veri miktarý 105 terrabyte. 1 terrabyte (TB) = 1024 gigabytes (GB).

Hadoop ve Hive Nedir? (Facebook Neyle ve Nasýl Çalýþýr?)
Hadoop, Facebook'un çok büyük miktarlarda verinin hesaplamalarýný yapmak için kullandýðý bir açýk-kaynak "map-reduce" uygulamasýdýr. Facebook bunu veri analizleri için kullanýr.

Hive, Hadoop'a karþý SQL sorgulamalarýnda kullanýlýr. Programcý olmayanlarýn iþlerini kolaylaþtýrmak içindir. Her ikisi de açýk-kaynak Apache projeleridir. Yahoo ve Twitter da bunu kullanýyor.

 • Facebook'un bu veritabanlarýnda günde 70,000 sorgu çalýþtýrýlýyor.
   
 • Facebook'un bu veritabanlarýna her gün 500 TB'tan fazla yeni veri ekleniyor. 1 terrabyte (TB) = 1024 gigabytes (GB).

Facebook bütün bu verilerle baþa çýkabilmek için her gün envai çeþit iyileþtirmeyi ve A/B testini sistemleri üzerinde tatbik ederek, kullanýcýlara herhangi týkanýklýk veya aksaklýk yaþatmamaya çalýþýyor.

 

Ayrýca Facebook ölçeðinde bir sitenin nasýl ayakta durduðunu ve arka planýnda neler olduðunu merak ediyorsanýz Facebook Neyle ve Nasýl Çalýþýr? baþlýklý yazýmýza da bakmanýzda fayda var...


· · · · · · · ·
Yazan: | 23.08.2012 | 2350 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.435 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar