E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Sayfalarý Dizini ve Sosyal Arama Devi Olmaya Adým Adým Ýlerleme

facebook_sayfalar_diziniFacebook geçen haftalarda bünyesinde bulunan bütün hayran sayfalarýnýn bulunduðu bir dizini duyurmuþtu. Bu dizini ziyaret ettiðinizde kategorik olarak hayraný/üyesi olabileceðiniz veya beðenebileceðiniz türlü türlü Facebook sayfalarýný görmekle beraber bunun yanýnda arkadaþlarýnýzla ortak beðendiðiniz sayfalarý da keþfedebilirsiniz. Ama bu iþin arka planýnda baþka birþey var!


facebook-tavsiye-sayfalar


Aslýnda bu dizin, Facebook'un sitelerdeki 'like' yani 'beðenme' düðmesine bir ek ve destek olarak çýkartýldý. ?ünkü Facebook aþama aþama kiþiselleþtirilmiþ beðenilerden kiþiselleþtirilmiþ haberlere ve oradan da kiþiselleþtirilmiþ arama ile sosyal aramanýn baþvuru ve baþucu kaynaðý olmayý hedeflemektedir. Zira günümüzde neredeyse her popüler sitenin birer Facebook hayran sayfasý da mevcut ve siteleri üzerinde girdikleri her türlü yazýyý, haberi, makaleyi veya içeriði ayný anda Facebook sayfalarýna da aktarmaktadýrlar. Böylelikle Facebook üyeleri hoþlandýklarý ve sürekli takip ettikleri baþlýklarla ve konularla ilgili yenilikleri, içerikleri ve daha doðrusu gündemi daha interaktif bir þekilde Facebook üzerinden takip edebilmekte ve arkadaþlarýyla beraber katýlýmcý hale gelebilmektedirler. Bu durum da Facebook'a ileriye dönük gerçek-zamanlý ve interaktif bir "sosyal arama devi" olmanýn altyapýsýný saðlýyor.


Adres: http://www.facebook.com/pages/browser.php


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.10.2010 | 4220 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.554 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar