E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Sayfalarýndaki Aktif Kullanýcýlarýn Ancak Yüzde 1'i Etkileþimde Bulunuyor

Facebook Insights'ýn yeni sürümündeki en dikkat çekici ölçümlerden biri de "Aktif Kullanýcýlar"dýr. Aktif bir kullanýcý, Facebook hayran sayfasýný ya da bir haberinizi ziyaret edince sayýlan ziyaretçi demektir. Eðer bir kullanýcý içerikle etkileþime girmeden görüntüleme yaparsa hala aktif bir kullanýcýdýr. Fakat hem sayfa görüntülemesi hem de içerik etkileþimi yaparsa, iþte o sayýlabilen bir aktif kullanýcýdýr. PageLever'in yaptýðý bir çalýþmaya göre ise Facebook'taki aktif kullanýcýlarýn %1'den daha azý sayfa içeriði ile etkileþime geçiyor.

 

PageLever, üye sayýsý 10,000'in üzerinde olan yaklaþýk 1000'den fazla Facebook hayran sayfasýný üç aylýk periyotta inceledi.

 

Buna göre bir kullanýcýnýn hayran sayfasý üzerinde yapmýþ olduðu etkileþim, onun diðer arkadaþlarý tarafýndan da herhangi bir þekilde görülüyorsa, o etkileþimi gören bütün kullanýcýlar aktif kullanýcý olarak deðerlendiriliyor.

 

 

Çalýþmaya göre Facebook sayfalarýnýn aktif kullanýcýlarý sayfa durum güncellemelerini görenler, sayfayý ziyaret edenler, durum güncellemesini beðenenler, durum güncellemesine yorum yapanlar ve duvara yazanlar olarak beþ farklý etkileþimde bulunuyorlar.

 

Buna baðlý olarak günlük her 1000 aktif sayfa kullanýcýsý baþýna ortalama 816 durumu güncellemesi görüntülemesi, 286 sayfayý ziyaret eden, 13 beðeni yapan, 5 yorum býrakan ve 3 de duvar yazýsý býrakan oluyor.

 

Çalýþmaya göre:

  1. Tabloda dikkate alýncak en saðlýklý sütun "Median"dýr. Sayfanýn karakteristiðini en iyi median yansýtýr. Zira ortalama deðerlerden daha çok sapma olabilir.
  2. Ayný çalýþma üye sayýsý 1,000,000 ve üzeri olanlarda da denendiðinde yukarýdaki oranlar deðiþmemektedir.
  3. Facebook kullanýcýlarýnýn 3'te 2'si yorum yapmak yerine daha çok beðenmeyi tercih ediyor.
  4. Median oranlarýna göre, aktif kullanýcýlarýn %1'inden daha azý etkileþimi beðenerek, yorum yaparak ya da duvara yazarak yapýyor.

· · · · · · · · ·
Yazan: | 10.10.2011 | 2621 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.363 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar