E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Sayfalarýnýn ?ye Sayýsý Arttýkça Tekil Sayfa ve Haber Gösterim Oranlarý ?ok Düþüyor

PageLever'in yaptýðý bir araþtýrmaya göre üye sayýsý çok olan Facebook sayfalarýnýn hayran baþýna tekil sayfa ve haber gösterimi daha düþük oluyor. 100 üyeli sayfalarýn ortalama tekil haber gösterim sayýsý 7,49 iken, milyon üyeli sayfalarda 100 üye baþýna ortalama tekil haber gösterimi 2,79'a kadar düþüyor. Ayrýca tekil sayfa gösterimi 100 üyeye sahip sayfalarda ortalama 3,19 iken, milyonlarca üyeye sahip sayfalarda 100 üye baþýna ortalama tekil sayfa gösterim sayýsý ise 0,15'e kadar düþüyor.

 

 

Buna göre üye sayýsý arttýkça tekil haber gösterim sayýlarýnda, tekil haber gösterim sayýlarýna göre çok daha hýzlý bir þekilde düþüþ oluyor. Örneðin, üye sayýsý 1000-10,000 arasý olanlardan (9,38) 1,000,000 ve üzeri olanlara (2,79) doðru ilerlerken %71 oranýnda bir düþüþ görülüyor. Ayný durum tekil sayfa gösterimleri için de geçerli olurken bu düþüþ %97.7'i buluyor.

 

 

Yine bir baþka istatistiðe göre ise üye sayýsý yüksek olan hayran sayfalarý Facebook içinden ve Facebook aramasýndan kendi sayfalarýna çok daha yüksek yönlendirilmiþ trafik alýrken, bu durum sayfanýn Facebook'un dýþýndan gelen trafiði için içler acýsý oranlara düþüyor. Yani hayran sayfalarý Facebook içinden çok yüksek ama dýþýndan da oldukça az trafik çekiyorlar:

 

Buna göre Facebook içinden ve dýþýndan trafik çekmeden en dengeli olanlar üye sayýsý 1000-10,000 arasýnda olan hayran sayfalarýdýr. Trafiðin %61,26'sýný içerden saðlarken, %38,73'ünü dýþarýndan kazanýyorlar. Halbuki bu durum üye sayýsý milyon ve üzeri olan sayfalarda çok daha vahim. Bunlar trafiklerinin %92,61'ini içerken alýrken, dýþarýdan sadece %7,39'luk bir trafik elde ediyorlar.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.06.2011 | 3462 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.352 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar