E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Sitene Ekle Kodlarý

Facebook yeni baþlattýðý Open Graph Protocol ile web sitelerini Facebook aðý üzerinden kendisine bir sosyal grafik hattý kurarak baðlamak üzere Google ile çok sýký bir þekilde kapýþacaðýnýn ilk adýmlarýný atmýþ oldu. Bazý çok fonksiyonlu kodlarla web siteleri ve Facebook üzerinden bir çeþit sosyal að iletiþimi kuruluyor. Böylelikle ziyaretçiler, web sitesi ve Facebook arasýnda üçlü bir dinamik iliþki ve baðlantý oluþuyor. Sonuç olarak web siteleri daha çok ziyaretçi çekiyor ve sosyal medyalarla olmasý gereken iliþkilerini Facebook ile daha da kuvvetlendirmiþ oluyorlar. Ýþte web sitelerine mutlaka eklenmesi gereken Facebook sitene ekle kodlarý.

 

Aþaðýda verilen kodlar Facebook'un kendi geliþtirme sayfalarýnda zaten mevcut. Burada kodlarýn en pratik kullaným hallerini ve en çok kullanýlanlarýný sunuyoruz. Daha detalý ve etkili kullaným için mutlaka geliþtirme sayfasýný ziyaret edip, dokümanlarý incelemeniz gerekmektedir. Özellikle bazý kodlarý kullanabilmek için mutlak suretle web sitenizin bir Facebook hayran sayfasý olmak zorundadýr. Örneðin E-Siber'in Facebook hayran sayfasý gibi.

 

Beðen(Like) ve Tavsiye Et Kodlarý

Web sitenize, makale ve yazý sayfalarýnýza ekledikden sonra Facebook üyesi olan ziyaretçilerinizin, ilgili sayfa veya siteden hoþlandýklarý anda basabilecekleri bir Facebook etkileþim kodu. Kaç kiþinin beðendiðini anlýk olarak ayný yerde gösterebiliyor:

 

Beðen düðmesi:

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=e-siber.com

&amp;layout=standard&amp;show_faces=false

&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light"

scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"

style="border:none; overflow:hidden; width:450px;

height:50px"></iframe>

yukarýdaki kodu sitenize ya da yazýlarýnýzýn en uygun yerine yapýþtýn. Mavi renkli yazýlanlarý kendi sitenize göre deðiþtirin.

 

Resimli Beðen düðmesi:

Bu kodu üstekinden tek fark, beðenen kiþilerin avatarlarýný hemen alt tarafýnda gösteriyor olmasýdýr. Aþaðýdaki kodu sitenize ya da yazýlarýnýzýn en uygun yerine yapýþtýn. Mavi renkli yazýlanlarý kendi sitenize göre deðiþtirin.

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=e-siber.com

&amp;layout=standard&amp;show_faces=true

&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light"

scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"

style="border:none; overflow:hidden; width:450px;

height:50px"></iframe>

Tavsiye Et/Öner düðmesi:

Fonksiyonu ve kodlarý 'Beðen' düðmesi ile neredeyse aynýdýr. Tek farklý düðmenin üzerinde 'Tavsiye Et' yazýyor olmasýdýr.

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=e-siber.com

&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&

amp;width=450&amp;action=recommend&amp;

colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0"

allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:50px"></iframe>

yukarýdaki kodu sitenize ya da yazýlarýnýzýn en uygun yerine yapýþtýn. Mavi renkli yazýlanlarý kendi sitenize göre deðiþtirin.

 

Resimli Tavsiye Et/Öner düðmesi:

Fonksiyonu ve kodlarý 'Resimli Beðen' düðmesi ile neredeyse aynýdýr. Tek farklý düðmenin üzerinde 'Tavsiye Et' yazýyor olmasýdýr.

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=e-siber.com

&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&

amp;width=450&amp;action=recommend&amp;

colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0"

allowTransparency="true" style="border:none;

overflow:hidden; width:450px; height:50px"></iframe>

yukarýdaki kodu sitenize ya da yazýlarýnýzýn en uygun yerine yapýþtýn. Mavi renkli yazýlanlarý kendi sitenize göre deðiþtirin.

 

Facebook Hayran/Beðenenler Kutusu

Sitenizin hayran sayýsýný ve hayranlarýn avatarlarýný gösteren çok þýk bir kutudur. Aþaðýdaki 'profile_id=' karþýlýðý olan rakamlarý kendi sitenizin rakamlarý ile deðiþtirmelisiniz. Diðer mavi renkli olanlarý ise yine kendi ihtiyacýnýza göre ayarlayabilirsiniz.

 

 

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?profile_id=238035039535

&amp;width=300&amp;connections=10&amp;

stream=false&amp;header=false" scrolling="no"

frameborder="0" allowTransparency="true"

style="border:none; overflow:hidden; width:300px;

height:300px"></iframe>

 

Tavsiye Edilenleri Topluca Gösteren Kutu 

Siteniz üzerinde yapýlan tüm beðenilen ve tavsiye edilen baðlantýlarý tek bir kutuda topluca gösterebilen bir kutu. Aþaðýdaki mavi renkli yazýlan yerleri kendi sitenize göre ayarlamanýz gerekmektedir.

 

 

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/recommendations.php?site=e-siber.com

&amp;width=300&amp;height=300&amp;header=true&

amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0"

allowTransparency="true" style="border:none;

overflow:hidden; width:300px; height:300px"></iframe>

 

Son Faaliyetler Kutusu

Sitenizde anlýk olarak yapýlan kiminneyi beðendiðini kiþi bazýnda gösteren güzel bir kutu. Bu kutuda ön planda olan sitenizin hayranlarýnýn neleri beðendiðini kiþi kiþi gösterebilmesidir.

<iframe

src="http://www.facebook.com/plugins/activity.php?site=e-siber.com

&amp;width=300&amp;height=300&amp;header=true&

amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0"

allowTransparency="true" style="border:none;

overflow:hidden; width:300px; height:300px"></iframe>

yukarýdaki mavi renkli yazýlan yerleri kendi sitenize göre ayarlamanýz gerekmektedir.

 

Yorum Kutusu

Sitenizde her sayfanýn altýna koyabileceðiniz bir yorum kutusudur. En güzel yönü iseher sayfa için ayrý ayrý çalýþabilmesi ve Facebook hesabý olan herkesin hem beðenme iþlemini hem de sayfanýza yorum yapabilmesini saðlayabiliyor olmasýdýr. Böylelikle sitenize fazladan bir yorum bölümü yapmanýza gerek kalmaz.

<div id="fb-root"></div><script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: 'your app id', status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement('script'); e.async = true; e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js'; document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }()); </script><fb:comments xid="e-siber.com" numposts="10" width="450"></fb:comments>

yukarýdaki kodlarda, your app id yazan kýsma sitenizin hayran sayfasýnýn kimlik sayýsýný yazacaksýnýz. Diðer mavi renkli yazýlarý ise yine sitenize göre deðiþtirmeniz gerekmektedir.

 

NOT: Yukarýdaki kodlarý sayfa kilidi yüzünden alamayanlar; http://www.e-siber.com/dosya/facebook_sitene_ekle_kodlari.txt adresini ziyaret ederek gerekli kodlarý alabilirler.

 

Diðer Facebook site ve sosyal medya eklenti kodlarý için aþaðýdaki adresleri ziyaret etmeniz gerekmektedir. 

 

Open Graph Protocol: http://developers.facebook.com/.../opengraph
Facebook sosyal kodlarý: http://developers.facebook.com/plugins
Facebook web site kodlarý: http://developers.facebook.com/.../web


· · · · · · · ·
Yazan: | 29.04.2010 | 68494 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar