E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'ta Zaman Tüketimi Ýstatistikleri

Facebook en çok doðduðu kýta ya da batý ülkeleri yerine denizaþýrý ülkelerde daha çok seviliyor. Bunun doðrulamasý ise en son Experian Hitwise tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada ortaya çýkmýþ oldu. Buna göre online olduðu vaktinin büyük bir kýsmýný baþta Facebook olmak üzere diðer sosyal aðlarda harcayan ilk 8 ülkenin ilk üçünü denizaþýrý ülkeler kapatýyor. Araþtýrmaya göre Facebook'ta en çok zaman tüketen ülke, açýlan oturum baþýna 38 dakika 46 saniye ile Singapur oldu.

 

Experian Hitwise'ýn araþtýrmasýna göre Facebook'ta en çok zaman harcayan ilk 8 ülke:

Ülke Aðustos ayýnda Facebook'ta oturum baþýna harcanan ortalama süre
Singapur 38 dakika 46 saniye
Yeni Zelanda 30 dakika 31 saniye
Avustralya 26 dakika 27 saniye
Ýngiltere 25 dakika 33 saniye
ABD 20 dakika 46 saniye
Fransa 21 dakika 53 saniye
Hindistan 20 dakika 21 saniye
Brezilya 18 dakika 19 saniye

 

Sosyal aðlar arasýnda özellikle Facebook'ta harcanan sürenin çokluðu daha çok reklamcýlarýn ve markalarýnýn dikkatini çekmelidir. Zira uzun süreli aktif oturum durumlarý Facebook için uygulama geliþtirenleri ve reklam verenleri stratejilerini buna göre yani daha uzun süreli kullanýcý etkileþimini saðlamaya dönük iþler yapmalarý gerektiði konusunda önemli fikirler veriyor.

 

Yine sosyal aðlarda zaman tüketimi baðlamýnda sosyal aðlarýn ülkelerin internet aktivitelerindeki oranlarý yani pazar paylarý da dikkate alýnmasý gereken istatistikler olarak önümüze çýkýyor:

Ülke Sosyal aðlarýn ve forumlarýn pazar oranlarý (Yüzde %)
Brezilya 18.9
Singapor 16.4
ABD 15.4
Hindistan 14.0
Yeni Zelanda 13.9
Fransa 15.1
Avustralya 13.1
Ýngiltere 12.2

 

Yukarýdaki tabloya göre en dikkat çekici veri, sosyal aðlar ve forumlarda en geliþmiþ ve olgun piyasaya sahip olan Ýngiltere'de sosyal aðlar ve forumlarýn internet aktivitelerindeki oranlarý %12,2 gibi oldukça düþük bir seviyede seyrediyor olmasýdýr. Bu konuda Brezilya ise internet aktivelerinin önemli bir oranýný yani yaklaþýk 5'te 1'ini sosyal aðlara yoðunlaþtýrmaktadýr.

 

Ýstatistiklerden çýkan daha detaylý analizlere göre ise özellikle geliþmekte olan ekonomik pazarlarýn bulunduðu Brezilya, Hindistan ve Singapur gibi ülkelerde sosyal aðlar üzerinden doðrudan satýþ yapýlan sitelere çok önemli bir web trafiði söz konusu iken Yeni Zelanda gibi doygun pazarlarda ise sosyal aðlar bu kadar çok web trafiði getirmemektedir.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 03.10.2011 | 4171 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.311 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar