E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook, Twitter, Google, Yahoo ve Hotmail Hesaplarýnýzý Tek Týkla Tamamen Kapatýn

hesaplari-yoketmeKiþisel bilgilerinizin internete saçýlmasýndan býktýnýz mý? Artýk dijital dünyadan kopup gerçek hayata mý baðlanmak istiyorsunuz? Mahremiyet ve gizliliðinizin internette ciddi bir tehdit altýnda olduðunu mu düþünüyorsunuz? En çok kullandýðýnýz sosyal að siteleri baþta olmak üzere en önemli web ve e-posta servislerinden 'tek týk/baðlantý' ile kurtulmanýn yollarýný sizin için bir araya getirdik. Yani tüm bu sitelerdeki üyeliklerinizi sonsuza kadar silebilirsiniz.

 

Bilindiði üzere sosyal medya/að ve e-posta servislerindeki üyeliklerin kolay kolay iptal edilemediði malum. Yani çoðunda üyelikten çýkmak için tek bir adresi rahatlýkla göremiyorsunuz. Ama aslýnda özellikle revaçta olan siteler için üyelik iptalinin kolayca saðlanabileceði sayfalar ve bunlarýn adresleri var. Sonuçta bu tür sitelerden bireysel olarak kurtulmanýn yolu var:

 

FACEBOOK HESABINIZI SÝLÝN/KAPATIN/ÝPTAL EDÝN

Önceleri Facebook hesabýný kapatmak çok kolay olmuyordu hatta imkansýz gibi bir þeydi. E-Siber'de de bir yýl önce Facebook hesabýnýzý nasýl tamamen kapatabileceðinizle alakalý bir yazý hazýrlamýþtýk. Ýster o yazýmýzý detaylarýyla inceleyin, isterseniz de önce Facebook'a giriþ yapýn, sonrasýnda ise:

https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

adresine giderek Facebook hesabýnýzý kaldýrabilirsiniz:

 

facebook-uyelik-iptal

 

HOTMAIL / MSN MESSENGER / WINDOWS LIVE HESABINIZI KAPATIN

Hotmail adres hesabýnýz ile Windows Live ve Messenger hesaplarý aynýdýr. Tek bir adres üzerinden tüm Hotmail ve iliþikli hesaplarýnýzý kapatabilirsiniz. Önce var olan Hotmail hesabýnýza giriþ yapýn, ardýndan:

https://account.live.com/CloseAccount.aspx

adresine gidin. Ayný sayfada tekrar kimlik doðrulamasý yaparak Hotmail ve Messenger hesabýnýzý tümüyle kapatabilirsiniz:

 

hotmail-msn-uyelik-iptal

 

 

YAHOO HESABINIZI KAPATIN/SÝLÝN

Önceleri Yahoo hesabýnýzý kapatmak için de en az on takla atmanýz gerekiyordu. Ama artýk:

https://edit.yahoo.com/config/delete_user

adresini ziyaret ederek karþýnýza çýkan sayfadan tekrar þifrenizi ve görsel kodu ilgili yerlere girip Terminate this Account düðmesine týklarak hesaýbýnýzý kapatabilirsiniz:

 

yahoo-uyelik-iptal

 

GOOGLE HESAPLARINI ve GMAIL'Ý TÜMÜYLE KAPATIN/SÝLÝN

Google'daki tüm hesaplar Gmail posta servisindeki üyelikler ile doðrudan iliþiktir ve birbirine baðýmlýdýr. Gmail'inizi baðýmsýz olarak kaldýrabileceðiniz gibi Google'ýn birden çok hesabýný farkýnda olmadan kullanmýþ olabileceðinizden ötürü, önce Gmail hesabýnýza giriþ yapýn, ardýndan:

https://www.google.com/accounts/b/0/DeleteAccount

adresine giderek açýlan sayfada hesabýnýzla iliþkili olan tüm Google servislerinin listesinden bilgilerinizi ve üyeliklerinizi silmek istediðiniz servisleri seçip, þifrenizi tekrar girip, 'Yes, I want to delete my account' seçeneðini ve de alttaki seçeneði iþaretledikten sonra Delete Google Account düðmesine basýyorsunuz:

 

google-hesaplarini-silin

 

 

TWITTER HESABINIZI DEVRE DI?I BIRAKIN

Twitter'da hesaplarý devre dýþý býrakma özelliði kalýcýdýr. Yani hesabýnýzý bir kere devre dýþý býraktýðýnýzda tekrar geri alamýyorsunuz. Twitter hesabýnýzý kapatmak için:

https://twitter.com/settings/accounts/confirm_delete

adresine gidip, 'Okay, fine, deactivate my account' düðmesine basarak iptal iþlemini kolayca gerçekleþtirebilirsiniz:

 

twitter-hesap-devre-disi


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.06.2011 | 5668 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.404 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar