E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook ve Google'ýn Didiþmesiyle Dönüþen Ýnternet ve Medya

Sosyal aðlarýn web trafiðini dönüþtürme gücü son 12 aydýr etkisini fazlasýyla göstermeye baþladý. Aylýk 300 milyondan fazla kullanýcýya birden çok kaynakla hitap eden bir haber aðý olan BuzzFeed'e göre 2012'nin 2. çeyreði itibarýyla Facebook'tan gelen trafikle Google'da gelen neredeyse eþitlenmiþ durumda. Ayrýca son 6 aydýr Facebook, Google'a nazaran sürekli büyük artýþlar gösterirken, son bir yýlda Google %12'lik bir düþüþü gördüðü sýrada Facebook tam %84'lük bir artýþ yakaladý.

 

 

Henüz kendi ekosistemini dýþarýya bir arama motoru þeklinde açmayan Facebook, haber aðlarýna yönlendirdiði trafikle, geleneksel arama motoru trafiðini son bir yýldýr sergilediði performansla resmen altüst etmiþ durumda. Bununla beraber internette birçok olguyu dönüþtüren Facebook, web trafiðini yönlendiren baþat faktör olma yolunda hýz kesmeden yoluna devam ederken, bunu Google kadar gelire dönüþtürebilmiþ de deðil.

Ýþin daha da ilginç yönü ise ayný dönemlerde Facebook'tan sonra çok kullanýlan sosyal aðlar olan Pinterest (%163), Twitter (%95) ve Reddit (%16) de çok ciddi web trafiði üretir hale gelirken, Google'da olduðu gibi arama motoru trafiðinin olmazsa olmazý olan SEO'yu (arama motoru optimizasyonu) dikkate almaya gerek duymadýlar.

 

Yapýlan inceleme aslýnda belirli bir kesiti, yani sadece haber kaynaklarýný ele alýyor. Yani sosyal aðlarýn bir bilgi ve haberin yayýlmasýndaki viral etkisinin sayesinde gerçekleþen bu artýþ, aslýnda Google'ý tehdit eder mahiyette deðil. Sadece gelecekte bir Google'a karþý sosyal aðlar rekabetinden daha ziyade, Google ve sosyal aðlarýn istemeden de olsa birbirini belli yönlerden tetiklemesi ve belki de beslemesi þeklinde olacak gibi.

Sonuçta içeriðin tüketim þeklinin sürekli evrildiði bir dönemde dikkat ve araþtýrma odaklý keþifler daha çok arama motorlarýna kayarken, ilgi ve eðlence daðýtým merkezli keþiflerin ise sosyal aðlar üzerinden yürüyeceði aþikar...

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.07.2012 | 2207 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.305 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar