E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google +1 Butonu Sitene Ekle Kodlarý

google-arti-1-butonGoogle'ýn ilk kez Mart sonunda duyurmuþ olduðu ama o zaman için web sitelerine düðme uygulamasý olarak sunmadýðý +1 Butonunun (düðmesi) Facebook Beðen ve Twitter Tweet benzeri sitelere ekle düðmeleri ve kodlarý bu gece (01.06.2011, 21.20) itibarýyla faaliyete geçti. Bu kodlarý Türkiye'de ilk kez E-Siber ile öðreniyorsunuz.

 

GÜNCELLENDÝ: 03.06.2011 tarihinde WordPress eklentisi için güncellendi.

 

Siteler için 4 farklý düðme seçeneði sunulan +1 butonlarýný (düðmeleri) sitelere eklemek oldukça kolay. Google +1 butonunun örnek uygulamasýný bu yazý ve sitedeki diðer tüm yazýlarýn altýnda bulunan paylaþ alanýnda görebilirsiniz.

 

google-arti-1-sitene-ekle

 

Öncelikle sitenizin tasarýmýna uygun olan 4 farklý ebattan herhangi birini (15, 20, 24 ve 60 piksel) iþaretliyorsunuz. Ardýndan Language seçeneðinden Turkish yani Türkçe dili iþaretliyorsunuz.

Sonrasýnda ise düðmenizin önizlemesi hemen sað tarafta, düðmenin siteye ekleme kodlarý ise hemen alt tarafta görülecektir:

<!-- Bu etiketi baþlýðýnýza veya kapanýþ gövde etiketinden hemen önceye yerleþtirin.  -->
<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'tr'}
</script>

<!-- Bu etiketi +1 düðmesinin görünmesini istediðiniz yere yerleþtirin -->
<g:plusone size="medium"></g:plusone>

 

 

WORDPRESS EKLENTÝSÝ

Google +1 butonu yayýnlanalý 3 gün oldu; hala koca koca siteler bu düðmeleri ekleyemiyorlar. Çünkü %90-95'i WordPress kullanýyor. Ve çoðu kod çýktýðý ilk anda Wordpress'e uymuyor. Bunun için biraz beklemek gerekiyor.

E-Siber olarak (WordPress kullanmýyoruz) WordPress kullanan sitelere bir faydamýz dokunsun istiyor ve WordPress'te sorunsuz bir þekilde çalýþan Google +1 butonunun eklentisini paylaþýyoruz: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-plus-one

Eklenti sayfada 7 farklý pozisyonda durabiliyor ve CSS'si özelleþtirilebiliyor.

 

+1 Düðmesi ile Neler Yapabileceðiz

  • Arama yaptýklarý sýrada arkadaþlarýnýza veya rehberinizde yer alan kiþilere önerilerde bulunabilecek,
  • Tam ihtiyacýnýz olduðunda faydalý önerileri sosyal dairemizden (social circle) öðrenebilecek,
  • Google arama sonuçlarýnda istediðiniz sonucun yanýndaki +1 düðmesini týklayarak herhangi bir þeyi onayladýðýnýzý herkese gösterebilecek,
  • Ve yaptýðýmýz +1'ler sayesinde sosyal dairemizde (social circle) bulunan arkadaþlarýmýzýn yaný sýra rehberimizdeki kiþiler ve web üzerindeki diðer kiþilerin de arama yaparken en iyi sonuçlara ulaþmasýna yardýmcý olabilirsiniz.

Google'ýn +1 butonu, kullanýcýya tavsiyelerini ve tercihlerini doðrudan dünya ile paylaþabilme þansýný ve yeteneðini kazandýrmasý hasebiyle oldukça dikkat çekici ve sosyal arama konusunda çýðýr açabilecek bir uygulamadýr.

Ayrýca +1 butonu ile yaptýðýnýz tüm beðeniler Google profile sayfanýzda ayrý bir sekmede listelenecektir.

Arama sonuçlarýndaki tüm sosyal içerikleri dahada sosyaleþtirip sosyal arama ve sosyal beðenme kavramlarýna yepyeni bir boyut getirecek olan +1 butonu uygulamasýnda Google oldukça iddialý görünüyor. Google +1 butonuyla ilgili daha detaylu bilgiye ulaþmak için týklayýnýz.

 

Google +1 Butonu: http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html

 

Ayrýca Google +1 düðmesinin (butonunun) daha detaylý kullanýmý için http://code.google.com/intl/tr/apis/+1button/ adresine bakabilirsiniz.


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 01.06.2011 | 17450 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.276 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar