E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Haberler Twitter'da Nasýl Daðýlýp Yayýlýr?

Arizona Üniversitesi araþtýrmacýlarý Twitter hesabý olan popüler haber ve bilgi kaynaklarýndan The New York Times, Washington Post, BBC, NPR, Reuters, Guardian, Forbes, Financial Times, Arstechnica, Wired, Bloomberg ve Mashable'ýn haber tweetlerini gözlemleyerek haberlerin Twitter'da nasýl yayýldýðýný ve aðdaki yaþam sürelerini ölçmeye çalýþmýþlar.
Görsel: JefferyTurner

 


Görsel: Shovelling Son

 

Twitter'ý bir haber ve bilgi daðýtým kanalý olarak kullanmaktan çekinmeyen özellikle ünlü ve büyük yaygýn medya kaynaklarý makaleleri ve haberlerini düzenli bir þekilde hem de bazen birden çok Twitter hesabý üzerinden yayma çabasý içindeler. Fakat Twitter yapýsý gereði muazzam bir bilgi akýþýna sahne olduðu için çoðu haber ve makale çok kýsa sürede, hatta anlarda gözlerden kaybolabiliyor.

Araþtýrmacýlar da seçtikleri bu 12 haber kaynaðýnýn Twitter profillerindeki tweetlerin takipçileri tarafýndan kaç kere retweet edildiðini, kaç kere baþka ifadelerle yeniden paylaþýldýðýný ve ardýndan da bunlarý yapan takipçilerin de profilleri üzerinden haber tweetlerinin kaç kere retweet edildiðini ve yeniden paylaþýldýðýný hesaplamýþlar. Bunlara göre haber tweetlerinin Twitter'da nasýl saçýldýðýný ve yaþam sürelerini ölçmeye çalýþmýþlar.

 

Araþtýrmaya göre etkilenen kullanýcýlar ve retweet düzeyleri açýsýndan maksimum eriþim düzeyine sahip haber kaynaðý BBC olmuþ. Ayrýca BBC makaleleri üç ve daha fazla gün için sürekli devam eden retweetler aracýlýðýyla %0,1'lik bir hayatta kalma oranýyla Twitter'da en yüksek hayatta kalma þansýna sahip olan içerikler olarak öne çýkmýþ. BBC'nin haberlerinin diðer haber kaynaklarýna oranla Twitter'da daha fazla yaþama þansýna sahip olmasýnýn en önemli nedeninin ana Twitter hesabý olan @BBCNews'in yanýnda @BBCBreaking ve @BBCWorld hesaplarýnýn da olmasýymýþ.

Ýkinci en yüksek eriþim düzeyine sahip olan kanallar The New York Times (@nytimes) ve Mashable'ýn (@mashable) hesaplarý olmuþ. Forbes, Wired ve Bloomberg'in makaleleri ise Twitter'da en kýsa ömürlü olanlardanmýþ. Ayrýca araþtýrma verilerine göre Twitter'da paylaþýlan makaleler oldukça hýzlý bir þekilde daðýlýyor ve orijinal haber paylaþýldýktan sonra retweetleme olayý 10 ile 72 saat arasýnda neredeyse tamamen bitiyormuþ.

 

Araþtýrmadan çýkan en çarpýcý sonuca göre en popüler haber kaynaklarýnýn tweetlerinin yaþam ömrü bir neredeyse 3 günü geçmiyor. Bu kadar anlýk verinin durmaksýzýn akýp gitmesi haberler üzerinde maalesef sele kapýlýp kaybolma etkisi meydana getiriyor...

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.01.2013 | 2710 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.231 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar